Peregrynacja kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej w archidiecezji częstochowskiej rozpocznie się 6 kwietnia. Poprzedzona jest szeregiem przygotowań, w tym duchowych. Jednym z nich jest włączenie rozmów o peregrynacji na lekcjach religii w szkołach.

Ks. Paweł Wróbel dyrektor referatu katechetycznego przypomniał, że ruszył już konkurs, który ma przybliżyć dzieciom tematykę peregrynacji. Natomiast katecheci otrzymają gotowe scenariusze zajęć:

– Jeżeli chodzi o sam referat katechetyczny i sekcję misyjno-katechetyczną to przygotowujemy oprócz konkursu także gotowe konspekty katechez dla poszczególnych grup wiekowych uczniów, w ramach przedszkola, szkoły podstawowej w dwóch grupach i szkoły ponadpodstawowej. To będą trzy tematy lekcji, które myślę, że warto, aby nauczyciele religii zrealizowali w szkołach i to będzie bardzo konkretne przygotowanie oraz tego, czym jest peregrynacja Matki Bożej.

Konkurs natomiast adresowany jest do dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych. Propagowanie kultury chrześcijańskiej ze szczególnym uwzględnieniem kultu Maryjnego jest niezwykle istotne.

Ks. Paweł Wróbel wyjaśnił, że tematy zajęć pozwolą zrozumieć wagę wydarzenia, jakim jest peregrynacja:

– Jeden temat będzie dotyczył samego obrazu Matki Bożej. Myślę, że skupimy się bardziej na historii i obecności Maryi na Jasnej Górze. Drugi to będzie temat mówiący, czym jest peregrynacja i dlaczego ona jest ważna w życiu ludzi wierzących, jak powinno się do niej przygotować, czego możemy oczekiwać, jakich owoców po takim spotkaniu z Maryją, ale także trzeci temat – chcielibyśmy się skupić na obecności Maryi w życiu rodzin, nawiązując także do hasła peregrynacji.

Pomysł peregrynacji kopii Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej zrodził się w 1956 roku, gdy obraz Matki Boskiej Częstochowskiej niesiony był w procesji po Wałach Jasnej Góry, a zgromadzeni ludzie wołali „Matko, przyjdź do nas”. Wtedy to ówczesny kustosz sanktuarium o. Teofil Krauze, generał paulinów o. Alojzy Wrzalik zrozumieli to jako inicjatywę peregrynacji kopii Obrazu po parafiach Polski. O tym pomyśle opowiedzieli prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Zamysł ten, jako ideę przygotowania polskiego Kościoła do Jubileuszu Tysiąclecia Chrztu Polski, prymas Stefan Wyszyński przedstawił po zwolnieniu z ośrodka internowania w październiku 1956 roku.

Skip to content