Obradowała Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

W Licheniu Starym, w poniedziałek, 18 września 2023 r. odbyło się spotkanie członków i konsultorów Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Głównym tematem była refleksja nad przyszłością katechezy w Polsce.

Publikujemy komunikat po posiedzeniu Komisji:

Komunikat po posiedzeniu Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski

Licheń Stary
18 września 2023

W Licheniu Starym, w dniu 18 września 2023 odbyło się spotkanie członków i konsultorów Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Głównym motywem spotkania było podjęcie refleksji nad tematem przyszłości katechezy w Polsce.

W odpowiedzi na powstanie w 2020 roku „Dyrektorium o katechizacji” podjęto decyzję o przygotowaniu nowego Polskiego Dyrektorium Katechetycznego. Powołany zespół pod przewodnictwem ks. prof. Piotra Tomasika, zaprezentował obecny stan prac. Priorytetem opracowywanego dokumentu ma być troska o wymiar ewangelizacyjny oraz preewangelizacyjny. Istotnym elementem będzie także wizja katechezy w wymiarze parafialnym, zwłaszcza w odniesieniu do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Nowy dokument, będzie także zwracał większą uwagę na rolę rodziny w procesie wychowania w wierze.

Kolejnym tematem było przygotowanie dokumentu formacyjnego lektorów, akolitów i katechistów. Członkowie i konsultorzy Komisji Wychowania Katolickiego wyrazili nadzieję, że wprowadzenie nowych posług w Kościele w Polsce przyczyni się do swoistego ożywienia zapału duszpasterskiego pośród osób świeckich. Owe posługi wydają się być szczególnie potrzebne wobec perspektywy przyszłości, otwartości na obecność osób świeckich oraz troski o wymiar wspólnotowy Kościoła.

Komisja Wychowania Katolickiego wyraziła także troskę o stan lekcji religii, która w Polsce jest przedmiotem szkolnym. Wobec różnych zjawisk społecznych i kulturowych należy pamiętać, że ten przedmiot w wymiarze edukacji szkolnej jest nośnikiem wartości, wychowuje w wymiarze wiary i relacji. Dlatego też ma być to wspólna troska rodziców, szkoły i Kościoła. ks. biskup Wojciech Osial – Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego wyraził wdzięczność wszystkim którzy troszczą się o stan katechizacji zarówno na poziomie akademickim jak i na posługującym w przestrzeni parafii lub szkoły.

Źródło: www.katecheza.episkopat.pl/ BP KEP

Skip to content