Ósmy Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego za nami

W niedzielne popołudnie 14 kwietnia Parafia Świętego Stanisława Kostki w Częstochowie gościła wszystkich, chcących bliżej i lepiej poznać Dzieje Apostolskie. Spotkanie zostało zorganizowane przez członków Parafialnych Grup Biblijnych i wpisywało się w ogólnopolską akcję, trwającą nieprzerwanie od 2016 roku.

Wydarzenie miało miejsce w nieprzypadkowym czasie. Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego bowiem przypadł na 3 niedzielę wielkanocną, czyli Niedzielę Biblijną. Więcej na ten temat powiedziała współorganizatorka tegorocznych obchodów w Kościele św. Stanisława Kostki w Częstochowie, Siostra Karolina z Instytutu Zakonnego “Apostołki Jezusa Ukrzyżowanego”:

– W ramach wydarzenia biblijnego przygotowaliśmy specjalną prelekcję o Dziejach Apostolskich. Jej celem było to, by przybliżyć i szerzej udostępnić ich treści i znaczenie. Dziś po wykładzie kontynuowaliśmy głoszenie Słowa Bożego, stojąc przed kościołem po wykładzie i Mszy Świętej z fragmentami Pisma Świętego i rozdając je ludziom. Ważne dla nas jest bowiem, żeby każdy coś z tego wyniósł i rozmyślał o tym. To bowiem wszystko idzie w świat, na tym polega nasza misja. Jesteśmy wszyscy apostołami i mamy ewangelizować, chociażby w naszych rodzinach.

W ramach Parafialnych Grup Biblijnych przygotowano dla chętnych do zgłębiania biblijnej wiedzy wyjątkową prelekcję. Szerzej jej tematykę przedstawił prowadzący, historyk Daniel Sołtysik:

– Podczas mojej prelekcji chciałem skupić się przede wszystkim na Dziejach Apostolskich, nie patrząc bezpośrednio na tekst, który według mnie większość katolików zna, lecz pod kątem kontekstów historycznych. Chodzi tu między innymi o to jak to dzieło powstało, dlaczego w taki sposób i w takim języku, jak wpłynęło na rozwój chrześcijaństwa.

Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego jest jednym z elementów składowych głoszenia Słowa Bożego w kościele Świętego Stanisława Kostki w Częstochowie, o czym przekonywał proboszcz parafii, ks. Remigiusz Lota:

– Nasze grupy biblijne, których mamy sporo w parafii, przygotowały specjalne spotkanie, poświęcone Biblii. Według mnie jest to ważne wydarzenie, będące częścią naszego ewangelizowania. Całą niedzielę głosimy Słowo Boże i jednocześnie członkowie grup biblijnych zapraszają po każdej Mszy Świętej do przyłączania się do nich i wspólnego poznawania Biblii. Oprócz tego rozdają Słowo Boże każdemu i głoszą świadectwa przez cały dzień. Szczególną wdzięczność w stronę sióstr z Instytutu Zakonnego “Apostołki Jezusa Ukrzyżowanego”, które mocno włączają się w to dzieło, animują i są inicjatorkami tego wydarzenia.

Tegoroczna edycja Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego jest już ósmą z kolei. Pierwsza miała miejsce w 2016 roku i była połączona z obchodami 1050 rocznicy chrztu Polski. Organizatorem jest Stowarzyszenie Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II, Fundacja im. Rodziny Ulmów SOAR i Fundacja Dabar.

WS

Fot.: Radio Fiat
Fot.: Radio Fiat
Skip to content