Parlamentarzyści na Jasnej Górze po raz 33.

Po raz 33. w święto Ofiarowania Pańskiego na Jasną Górę przybyła doroczna pielgrzymka parlamentarzystów. Jej kulminacyjnym punktem była uroczysta Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej. Eucharystii przewodniczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo.

Jego zdaniem wspólna modlitwa powinna być ponad jakimikolwiek podziałami politycznymi.

– Rozmaitość wszystkich osób, które są tutaj z różnych opcji politycznych, pokazuje, że to samo jest wobec Jezusa i Jego Matki. Gdy rozważymy historię Nazaretu, to wiemy, że przebijali się oni przez innych ludzi, którzy też w podobny sposób byli tam obecni. Nie oznaczało to dla nich bezpieczeństwa czy ochrony. Zwyczajność Nazaretu i odniesień do Starego Testamentu jest dla nas sygnałem, że niezależnie od tego z kim się spotykamy, wszyscy idziemy do jednego domu, czyli Domu Ojca – mówił abp Wacław Depo.

W homilii za słowami św. Jana Pawła II abp Wacław Depo mówił m.in. o zadaniach wynikających z procesu integracji europejskiej. Jednym z nich jest troska o zachowanie tożsamości katolickiej i narodowej Polaków.

– […] W tej dziedzinie budzi obawy pewna bierność, jaką można dostrzec w zachowaniu wierzących obywateli. Odnosi się wrażenie, że niegdyś było bardziej żywe ich przekonanie o prawach w dziedzinie religii. Dzisiaj to wszystko wydaje się w jakiś sposób osłabione i zahamowane, być może także z powodu niewystarczającego przygotowania elit politycznych… Ten tekst i słowa mają już przeszło 25 lat […] – głosił metropolita częstochowski.

Corocznie parlamentarzyści i politycy przyjeżdżają na Jasną Górę, aby modlić się w różnych intencjach, zarówno tych prywatnych, jak i służbowych. U stóp Matki Boskiej Częstochowskiej ludzie wierzący proszą o wszystko, co w dzisiejszych czasach jest konieczne i niezbędne.

– Przybywamy tutaj, aby wyposażyć swoje serca, umysły, chęci i działalność w to, co jest szczególnie bliskie Maryi oraz nam, ludziom. Jest to dbanie, miłość, szacunek i dobroć do drugiego człowieka. O tę siłę prosi każdy przybywający tu parlamentarzysta – powiedziała poseł Lidia Burzyńska.

Jasna Góra jest miejscem jedności i wiary, niezależnie od poglądów politycznych czy stanowisk w konkretnych sprawach.

– We wspólnocie narodowej o silnych korzeniach chrześcijańskich, takiej jak Polska, nie może być sytuacji, w której zaczyna być kwestionowane prawo do wyznawania religii – zaznaczył stanowczo poseł Jan Krzysztof Ardanowski i dodał: – Dostrzegamy chęć wyrugowania z przestrzeni publicznej wszelkich znaków związanych z chrześcijaństwem, takich jak krzyż, który od początku państwowości polskiej jest symbolem naszej przynależności do Boga. Zauważamy także próby usunięcia religii ze szkół oraz życia społeczności narodowej. Musi się to spotkać ze zdecydowanym sprzeciwem, nie wolno nam do tego dopuścić – dodał.

Mszę św. poprzedziła konferencja w Kaplicy Różańcowej. W pielgrzymce uczestniczyły m.in.: minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg oraz Marszałek Sejmu Elżbieta Witek, która złożyła kwiaty pod Epitafium Smoleńskim znajdującym się przed Kaplicą Cudownego Obraz Matki Bożej.

BNO

>>Cała homilia abp. Wacława Depo<<

 

Skip to content