Źródło fot. ekai.pl

Zbliża się czas, kiedy tradycyjnie odbywają się uroczystości przyjęcia Pierwszych Komunii Świętych przez dzieci klas III szkół podstawowych. Także i w tym roku w każdej parafii archidiecezji częstochowskiej są przygotowania do takich uroczystości.

Niestety, ze względu na czas związany z epidemią muszą zostać wprowadzone pewne zmiany.

– Według wskazań Referatu Katechetycznego Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej można przeprowadzić w mniejszych grupach po kilka osób. Jest to spowodowane wymogami sanitarnymi, ograniczającymi ilość osób w kościele. Proboszczowie w porozumieniu z rodzicami dzieci mogą zdecydować o przeniesieniu tej uroczystości na inny, bardziej dogodny termin, np. lipiec, sierpień lub wrzesień. Jeśli rodzice wspólnie z proboszczem zdecydują, że takie przesunięcie ułatwi przygotowanie dzieci oraz uroczystości, to jest to jak najbardziej wskazane – mówił ks. Paweł Wróbel, wizytator katechezy w archidiecezji częstochowskiej.

Ze względu na fakt, że przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej jest bardzo ważnym wydarzeniem w życiu dziecka oraz rodziny, parafie archidiecezji częstochowskiej wyszły naprzeciw uroczystościom, aby ułatwić ich przeżywanie w bezpieczny sposób.

– Dopuszcza się udzielenie pierwszej Komunii Świętej indywidualnie, na prośbę rodziców dziecka. Proboszcz może zorganizować Mszę św., która nie musi odbywać się wyłącznie w niedzielę. Może to być też dodatkowa Liturgia – dodał ks. Paweł Wróbel.

Pierwsza Komunia Święta powinna być poprzedzona odpowiednim przygotowaniem zgodnie z normami określonymi w „Instrukcji o przygotowaniu dzieci do pierwszej spowiedzi i Komunii św. w archidiecezji częstochowskiej”. Widoczne braki w wymaganym przygotowaniu, nawet jeśli są konsekwencją sytuacji epidemicznej, powinny skutkować przeniesieniem pierwszej Komunii Świętej na późniejszy termin.

BNO

Skip to content