Uroczystą Mszą św. w Archikatedrze Świętej Rodziny, odprawioną 29 października br., metropolita częstochowski abp Wacław Depo rozpoczął liturgicznie diecezjalny etap prac synodu w archidiecezji częstochowskiej. Aby we właściwy i pełny sposób przygotować się do synodu, abp Wacław Depo powołał zespół synodalny, mający koordynować wszelkie działania związane z przygotowaniami.
Pierwsze spotkanie zespołu odbyło się 4 listopada br. Na jego czele stanął bp Andrzej Przybylski, który wyjaśnił jakie są cele i zadania zespołu:
– Jak sama nazwa mówi, zespół koordynujący ma inspirować, projektować, mobilizować różne podmioty Kościoła do trzech rzeczywistości, do których wzywa papież w ramach synodu. Po pierwsze do refleksji na temat komunii, czyli jedności w naszych wspólnotach. Druga ważna rzecz to określenie swojego uczestnictwa i zaproszenie jak największej liczby ludzi do współodpowiedzialności za Kościół. Trzecia rzecz to jest misja – Kościół jest misyjny. Widzimy słabnącą kondycję nas katolików w Kościele. W związku z tym trzeba by się poderwać do takiej odnowionej misji. Tego chce Duch Święty i na tym polega synod – byśmy się spotkali, współuczestniczyli i podjęli misję w Kościele lokalnym.
Zastępca koordynatora zespołu ks. Adam Polak przedstawił, kto został do niego powołany:
– Na czele zespołu stoi ks. bp Andrzej Przybylski, jako jego koordynator. Kolejne osoby to: ks. Andrzej Kuliberda, wikariusz biskupi ds. duszpasterskich, ks, Jacek Michalewski, przedstawiciel księży proboszczów, Aleksandra Mieczyńska z Radia Fiat, Katarzyna Wojnarowska z Tygodnika Katolickiego Niedziela, młodzież reprezentuje Aleksander Kozerski, s. Marta Szleszyńska, dominikanka różańcowa, Paulina Gradek z Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, Michał Rudnik oraz zastępca koordynatora zespołu ks. Adam Polak.
Proboszcz parafii św. Stanisława BM w Częstochowie ks. Jacek Michalewski wyjaśnił, co jego zdaniem będzie należało do głównych zadań synodu. Podkreślił również wartość tego, że do zespołu synodalnego zostały powołane zarówno osoby duchowne, jak i świeckie:
– Najpierw się trzeba zwrócić do Pana Boga, żeby nam pomógł zrozumieć Kościół dzisiaj i wyjść do tych, którzy są zagubieni. Myślę, że to jest takie zadanie, żeby wyjść do tych, którzy utracili tożsamość człowieka, który kocha Boga. Zrozumieć i znaleźć sposoby dotarcia do nich. Kościół nie składa się wyłącznie z osób duchownych. Kościół to są także ludzie świeccy, którzy też potrafią słuchać Ducha Świętego.
Zastępca dyrektora Radia Fiat Aleksandra Mieczyńska zaznaczyła, że jednym z zadań zespołu będzie wsłuchiwanie się w głosy dotyczące synodu dochodzące z Kościoła częstochowskiego oraz wyciąganie z nich odpowiednich wniosków. Wyjaśniła również, jakie cele stoją, w kontekście synodu, przed Radiem Fiat:
– Radio ma taki cel, żeby promować synod, żeby ten synod nagłaśniać. Będziemy to robić w cotygodniowych audycjach w każdą środę o 21.30. Bardzo serdecznie zapraszamy.
Jeden z członków zespołu, Michał Rudnik, nie krył zadowolenia z możliwości tak pełnego dialogu pomiędzy duchownymi a świeckimi w Kościele podkreślając, że ten Kościół tworzymy wspólnie:
– Bardzo się cieszę, że papież zwołał synod i zwołał go właśnie w takiej formie, że zaangażował mocno również świeckich, którzy coraz głośniej mówią o potrzebie spotkania się w Kościele. Są świadomi Kościoła, są świadomi wiary. Myślę, że musimy iść wspólnie z kapłanami, rozmawiać, żebyśmy mogli się nawzajem usłyszeć, usłyszeć nasze wspólne problemy, nasze marzenia o Kościele, nasze pragnienia. I myślę, że o to chodzi papieżowi.
Z woli papieża Franciszka przygotowania do synodu biskupów w 2023 roku podzielone zostały na trzy etapy: pierwszy w Kościołach lokalnych, czyli w diecezjach, na forum krajowym, drugi na etapie kontynentalnym i trzeci w Stolicy Apostolskiej.

ABK/ZD

Skip to content