„Powołani, by siać nadzieję i budować pokój” – modlitwa o powołania w czasie peregrynacji

Zbliża się Światowy Dzień Modlitw o Powołania. W tym roku przypada 21 kwietnia. Dzień ten jest doskonałą okazją do osobistego zaangażowania się w dzieło modlitwy, w myśl słów Jezusa Chrystusa: ,,Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo”. W Archidiecezji Częstochowskiej będzie można się podjąć ,,wyzwania”, którego celem będzie wyproszenie powołań kapłańskich i zakonnych.

O znaczeniu modlitwy o powołania mówił ks. Michał Pabiańczyk – sekretarz Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań i ojciec duchowny w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Częstochowie:

– Tradycyjnie papież Franciszek zwrócił do nas się z orędziem. Chodzi o to, aby w ramach tego dnia siać nadzieję i budować pokój. Pokój kojarzy nam się jednoznacznie w tym okresie, ponieważ świat nie daje nam pokoju. Jesteśmy w fazie wojny, w związku z tym dzień modlitw o powołania, tydzień modlitw o powołania jest tak naprawdę wyjściem z pewnego marazmu. Papież zachęca nas, żebyśmy modlili się o powołania, czyli o ludzi, którzy będą nam głosili nadzieję w bardzo trudnych czasach i jednocześnie pełnili posługę tych, którzy nas jednają z Panem Bogiem. Oczywiście w myśl Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie modlimy się o powołania kapłańskie, konkretnie o to i oczywiście diecezja się wokół tego koncentruje ze względu na to miejsce.

Papież przypomniał o kontekście, w jakim będziemy przeżywać Światowy Dzień Modlitw o Powołania. To zarówno trwający Rok Modlitwy, jak i przygotowania do Roku Jubileuszowego 2025.

Idźmy jako pielgrzymi nadziei w kierunku Roku Świętego, abyśmy odkrywając na nowo swoje powołanie i odnosząc się do różnych darów Ducha, byli w świecie nosicielami i świadkami marzenia Jezusa: tworzyć jedną rodzinę, zjednoczoną w miłości Boga i złączoną więzią miłości, dzielenia się i braterstwa” – napisał Ojciec Święty.

Ks. Pabiańczyk wyjaśnił, że modlitwy można się podjąć na cały okres trwającej od 6 kwietnia peregrynacji kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej:

– Głęboka prośba do osób w całej diecezji, żeby modlili się o powołania modlitwą ,,Pod Twoją obronę”. Jeśli to jest możliwe, osoby mogą się zdeklarować w parafii, że chcą się taką modlitwą modlić dokładnie przez cały rok każdego dnia, kiedy trwa właśnie peregrynacja, konkretnie cały rok. Można pobrać kartę od księdza proboszcza, wysłać ją do nas i będziemy mieć też bazę osób, które rzeczywiście chcą się modlić o powołania. Dlaczego? Bo nie tylko, że brakuje księży, ale chcemy, żeby Pan Bóg nam udzielał łaski powołań, by były osoby, które będą głosić nadzieję i pokój między ludźmi. I to nie tylko pokój w znaczeniu spokoju albo braku walki, ale głębokiego pojednania z Panem Bogiem, a Jego ludźmi. Chciałbym więc wyrazić właśnie swoją wielką prośbę do tych, którzy być może nawet nie pobiorą sobie takiej karty, może są tylko w domach i słuchają stacji radiowej, czy oglądają coś w telewizji na temat wiary czy powołania, żeby same też podejmowały się modlitwy, żebyśmy mieli te powołania i żeby te powołania były święte, żeby tam faktycznie pojawiło się pragnienie służenia Panu Bogu i Kościołowi przez całe życie.

Wciąż kontynuowana jest comiesięczna modlitwa za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie oraz zakonne w sanktuarium św. Jana Marii Vianney’a w Mzykach. Głównym punktem jest Msza św. o godz. 18:00.

Skip to content