Prace w kościele św. Marii Magdaleny w Koziegłowach rozpoczęte

Fot. Radio Fiat

Rozpoczęto prace przygotowawcze związane z renowacją zabytkowego ołtarza w kościele św. Marii Magdaleny w Koziegłowach. Obecnie trwa demontaż drewnianych figur, które zostaną poddane ocenie ich stanu.

To zdecyduje o sposobie renowacji, który pozwoli zachować figurom ich zabytkowy charakter. A ten niewątpliwie jest imponujący.

– Ołtarz pochodzi z drugiej połowy XVII wieku, czyli z późnego baroku. Według dokumentacji i informacji, jakie posiadam, był on poddany renowacji w 1995 roku. W jego centralnej części można zobaczyć figurę Matki Bożej Królowej z Dzieciątkiem Jezus. Po obu stronach są inne figury: św. Józefa oraz św. Jana Chrzciciela. Na mensie ołtarza jest metalowe, pozłacane Tabernakulum, jednak pierwotnie było ono drewniane. Zmiana ta została dokonana prawdopodobnie po Soborze Watykańskim, w celu ochrony Najświętszego Sakramentu przed ewentualnym pożarem – mówił proboszcz ks. Robert Nemś.

Do renowacji trafi łącznie 10 drewnianych figur z wizerunkami świętych. Zostaną one przekazane do pracowni, celem zbadania struktury drewna i wytrucia szkodników, takich jak korniki. Tak przygotowane figury trafią do odnowienia.

– Konserwacja będzie polegała na oczyszczeniu złoceń, ewentualnym dozłoceniu brakujących lub uszkodzonych elementów. Będzie ona wykonywana metodą złocenia na pulmencie, zarówno w polerze, jak i macie. Struktura ołtarza będzie przebadana pod względem kolorystyki i dotarcia do warstw historycznych, gdyż obecnie jest on pomalowany na kolor szary. Myślę, że to przemalowanie pochodzi z lat 80. lub 90. i miało nawiązywać do lamperii w prezbiterium. Ze wstępnych ustaleń można zobaczyć, że ołtarz pierwotnie miał kolor zbliżony do czarnego, mniej więcej takiego, jak ołtarz główny w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze – tłumaczył Antoni Friedrich prowadzący konserwacje i remonty obiektów zabytkowych.

Surowiec, z którego powstał XVII-wieczny ołtarz to prawdopodobnie drewno sosnowe lub modrzewiowe. Figury i inne drobne elementy są wykonane z drewna lipowego, charakteryzującego się bardzo dobrą elastycznością. Warto dodać, że najstarszą częścią kościoła św. Marii Magdaleny w Koziegłowach jest prezbiterium wraz z freskami, odkrytymi podczas remontu w latach 70. XX wieku. Wspomniane malowidła zawierają kilka warstw – najstarsza pochodzi z okresu gotyckiego, natomiast nowsza – z renesansu.

BNO

Skip to content