Rozpoczęło się 396. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski

Modlitwą południową Liturgii Godzin rozpoczęło się 396. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski, które w dniach 20–21 listopada odbywa się na Jasnej Górze. W pierwszym dniu obrad biskupi m.in. omówią dokument podsumowujący pierwszą rzymską sesję XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, który nosi tytuł: „Kościół synodalny w misji”.

Rozpoczęcie obrad poprzedził briefing prasowy rzecznika Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszka Gęsiaka SJ, z udziałem sekretarza generalnego KEP bp. Artura G. Mizińskiego.

Bp Miziński przypomniał podczas briefingu, że głównym tematem będzie relacja z pierwszej rzymskiej sesji Synodu Biskupów o synodalności, w którym brała udział delegacja Kościoła, który jest w Polsce. Dodał, że w czasie Zebrania Plenarnego KEP biskupi pochylą się nad tym dokumentem, aby w marcu 2024 roku przedstawić Sekretariatowi Synodu pogłębioną refleksję.

Ważnym momentem pierwszego dnia obrad będzie przekazanie listów uwierzytelniających przez nowego Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, abp. Antonio Guido Filipazziego. Nuncjusz przekaże listy uwierzytelniające na ręce Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i zwróci się do biskupów ze swoim pierwszym przesłaniem.

W Zebraniu Plenarnym biorą także udział goście z zagranicy. Pośród nich są m.in. przedstawiciele Fundacji Renovabis, która w tym roku świętuje 30-lecie swojego istnienia i pomocy okazywanej Kościołowi w centralnej i wschodniej Europie.

Zebranie Plenarne potrwa do wtorku, 21 listopada. Po obradach zostanie wydany komunikat i odbędzie się, zaplanowana ok. godz. 14:30, konferencja prasowa.

Źródło: BP KEP

Skip to content