Pod hasłem: „Wierzę w Kościół Chrystusowy” na Jasnej Górze odbyła się sesja misjologiczna, połączona z nocnym czuwaniem członków i współpracowników Papieskiej Unii Misyjnej. To także czas świętowania 150. rocznicy urodzin bł. Pawła Manny, założyciela Unii Misyjnej.

Gościem spotkania był o. Dinh Anh Nhue Nguyen OFMConv, sekretarz generalny Papieskiej Unii Misyjnej. Podczas spotkania podkreślił, że potrzeba nam wielkiej modlitwy o jedność, wskazał na potrzebę i ogromną wartość współpracy Kościołów lokalnych na rzecz misji.

Największa troską w dziele misyjnym Kościoła to wzbudzanie wciąż na nowo gorliwości w dzieleniu się Ewangelią Chrystusa przez wszystkich ochrzczonych. Potrzebny jest nam duch współpracy misyjnej między Kościołami lokalnymi, różnymi siłami na rzecz ewangelizacji. Działanie w jedności i miłości jest również ważnym świadectwem dla świata. Zadaniem dziś jest promować i wspierać działalność misyjną Kościołów lokalnych zgodnie z mottem bł. Manny założyciela Papieskiej Unii Misyjnej „wszystkie Kościoły dla całego świata.

Co jest celem sesji misjologicznej? Na to pytanie odpowiedział ks. Maciej Będziński, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce:

Jest nim spotkanie różnych środowisk zaangażowanych w sprawy misyjne, wymiana doświadczeń i integracja, pogłębienie tematyki duszpasterskiej pracy formacyjnej na dany rok, jednak najważniejsza jest modlitwa za dzieło misyjne Kościoła. Sprawa misji to sprawa wiary. Bez modlitwy to jest tylko działalność charytatywna, z modlitwą to jest głoszenie Chrystusa.

Spotkanie rozpoczęła Msza św. w Kaplicy Matki Bożej o godz. 13.30. Eucharystii przewodniczył bp Jan Piotrowski, przewodniczący Komisji KEP ds. Misji oraz Przewodniczący Krajowej Rady Misyjnej.

W homilii bp Piotrowski podkreślił, że potrzeba nam dojrzałości wiary, a nie ludzkich kalkulacji i strategii, bo wiara umacnia się tylko wtedy, kiedy jest przekazywana.

Tam gdzie jest Matka, jest serce, a więc i miłość. Wiemy, że na Jasnej Górze trzeba prosić Matkę Bożą o opiekę nad misjonarzami, nowymi powołaniami, biskupami, bo niewielu wie, że obecnie wśród polskich misjonarzy jest aż 26 biskupów w krajach misyjnych na wszystkich kontynentach. To świadczy o dojrzałości misjonarskiej i zaangażowaniu Kościoła w Polsce – zauważył bp Piotrowski.

W spotkaniu na Jasnej Górze wzięli udział członkowie Papieskiej Unii Misyjnej, Róż Żywego Różańca, Misyjnego Apostolstwa Chorych, referentki i referenci misyjni, klerycy należący do kół misyjnych oraz przedstawiciele Centrum Formacji Misyjnej. Organizatorem misyjnego spotkania jest Krajowy Sekretariat Papieskiej Unii Misyjnej, patronuje mu św. Franciszek Ksawery, którego wspomnienie liturgiczne przypada 3 grudnia.

mat. JasnaGóraNews

Skip to content