Mszą św. w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze, sprawowanej przez abp. Wacława Depo, zainaugurowano tegoroczną Sesję Stałej Formacji Kapłanów. Po zakończeniu Eucharystii prezbiterzy odpowiedzialni w swoich diecezjach za formację duchowieństwa spotkali się w Wyższym Seminarium Duchownym. Tegoroczny, dwudniowy zjazd dotyczy nowych zasad polskiej formacji kapłańskiej, przedstawionych w dokumencie Konferencji Episkopatu Polski.

Według metropolity częstochowskiego abp. Wacława Depo, istota tego rodzaju spotkań jest szczególnie ważna:

– Kapłani czują potrzebę koordynowania pewnych zadań, które Kościół wyznacza. Należą do nich również te, dotyczące wychowania przyszłych kapłanów w Wyższych Seminariach Duchownych. Wszystkie te zadania powinny opierać się przede wszystkim na płaszczyźnie wiary. Bez Chrystusowej wiary nie będzie kapłańskiego spełnienia. Wymiana doświadczeń duszpasterskich służy więc temu, aby zachowana została wierność łasce powołania.

Podczas jasnogórskiej Eucharystii metropolita częstochowski abp Wacław Depo, członek Komisji Duchowieństwa Konferencji Episkopatu Polski, przywołał słowa błogosławionego Prymasa Wyszyńskiego:

– Błogosławiony kard. Stefan Wyszyński, będąc w izolacji więziennej w Prudniku 31 maja 1955 roku zapisał słowa: „Gdybym dziś narodził się na nowo, a zapytany jaką drogę życia wybrałbym, bez chwili wahania wszedłbym na drogę kapłaństwa (…). Lepiej być wzgardzonym kapłanem niż uwielbianym cezarem”. Te słowa to dla nas testament.

O problemach współczesnego Kościoła oraz właściwej drodze formacji kapłańskiej duchowni debatowali podczas Sesji w Wyższym Seminarium Duchownym. – W tym roku podejmowane są zasady stylu i programu formacji w diecezjach, które odpowiadałyby nowym zasadom formacji kapłańskiej w Polsce – mówi ks. Tomasz Trzaskawka, przewodniczący Sekcji Stałej Formacji Kapłańskiej:

– Zasady zostały przyjęte przez Konferencję Episkopatu Polski i zatwierdzone przez Kongregację wchodzą w życie 1 października. Jest to dla nas prawdziwe wyzwanie. Chcemy szukać w różnych obszarach rozwiązań, które byłyby bardziej adekwatne do wyzwań współczesności. Do tego, co znalazło się w krajowym Ratio formacji kapłańskiej.

Jednym z uczestników tegorocznej Sesji jest ks. Marek Pieńkowski z diecezji przemyskiej:

– Księża, którzy raz do roku spotykają się w Częstochowie podczas takich okazji, jak ta dzisiejsza, zajmują się formacją innych księży. Dzisiejsze spotkanie ma z kolei umocnić nas. Aby dać coś komuś, najpierw trzeba to samemu przyjąć. Taki jest chyba cel tego spotkania – być o jeden krok przez pozostałymi kapłanami, aby później wskazywać im kierunek osobistej formacji.

Sekcja Stałej Formacji Kapłańskiej działa przy Komisji Duchowieństwa Episkopatu Polski. Jej celem jest wymiana doświadczeń i wspieranie się w realizowaniu programów formacji stałej duchowieństwa w poszczególnych diecezjach, zgodnie z zaleceniami Stolicy Apostolskiej i Konferencji Episkopatu Polski. Spotkania Sekcji Stałej Formacji Kapłańskiej Komisji Duchowieństwa odbywają się raz do roku.

ABK

Skip to content