Bazylika św. Piotra/fot. vaticannews.vs

Stolica Piotrowa jest podstawą jedności Kościoła. Chrześcijanie przypominają o tym fakcie szczególnie 22 lutego, kiedy obchodzone jest Święto Katedry św. Piotra. W tym dniu modlimy się za papieża w powierzonych nam przez niego intencjach.

Do 1969 roku, czasu reformy obecnego kalendarza liturgicznego, w liturgii Kościoła obchodziliśmy dwa odrębne święta: Katedry św. Piotra w Rzymie oraz Katedry św. Piotra w Antiochii. Więcej na ten temat mówi ks. Mariusz Bakalarz, rzecznik archidiecezji częstochowskiej:

– Zgodnie z tradycją św. Piotr najpierw założył wspólnotę kościelną w Antiochii, której przewodził. Później udał się do Rzymu, gdzie stanąć miał na czele Kościoła. W czasie reformy kalendarza liturgicznego oba święta zostały połączone w jedno. 22 lutego wspominamy św. Piotra w Święcie Katedry św. Piotra. Tego dnia nasze spojrzenie kieruje się konkretnie na krzesło. Po grecku słowo kathédra i po łacinie cathedra oznacza „krzesło”. Zazwyczaj z takiego honorowego miejsca biskup pouczał wiernych. Ojcowie Kościoła używali tego symbolu do wyrażenia władzy biskupiej. Szczególnie zaś odnosili go do rzymskiej stolicy św. Piotra.

Relikwie przypominają nie tylko postać św. Piotra, ale również powierzone Mu zadanie sprawowania pieczy nad Kościołem. Miejscem, gdzie złożył ostateczne świadectwo swojej wiary i miłości do Jezusa, jest Rzym:

– Każdy papież, biskup Rzymu jest następcą św. Piotra. Pierwszym spośród wszystkich biskupów. Tym, w którym kontynuuje się misja powierzona przez Chrystusa św. Piotrowi. 22 lutego szczególnie modlimy się za Ojca Świętego, który stanowi symbol jedności Kościoła.

W dzień Święta Katedry św. Piotra powinniśmy odznaczać się synowską miłością wobec papieża i wiernością w przyjmowaniu Jego nauczania. Czynimy to przez modlitwę w powierzonych nam przez niego intencjach oraz gdy wcielamy w życie słowa, które do nas kieruje.

ABK