Uroczystość Wszystkich Świętych na częstochowskich cmentarzach

W uroczystość Wszystkich Świętych Kościół pielgrzymujący po ziemi kieruje wzrok ku niebu, ku ogromnej rzeszy mężczyzn i kobiet, którym Bóg dał udział w swojej świętości. Wywodzą się oni — jak uczy księga Apokalipsy — «z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków» (Ap 7, 9). W ziemskim życiu starali się zawsze pełnić Jego wolę, całym sercem miłując Boga, a bliźnich jak samych siebie. Z tego powodu musieli też cierpieć próby i prześladowania, teraz jednak wielka jest ich nagroda w niebie (por. Mt 5, 11).

Dzisiaj prosimy ich o wspólne wstawiennictwo, aby każdy człowiek otworzył się na miłość Boga — źródło życia i świętości.

We wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych 2 listopada w świątyniach będzie celebrowana w ich intencji Ofiara eucharystyczna jako zadatek życia wiecznego dla żywych i umarłych, zgodnie ze słowami samego Chrystusa: «Jam jest chleb życia. (…) Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki» (J 6, 48.58).

W tych dniach będziemy nawiedzać cmentarze, aby modlić się za zmarłych. Liturgia uczy nas bowiem modlić się za wszystkich w imię solidarności, która łączy wzajemnymi więzami członków Kościoła i która jest silniejsza nawet od śmierci. Niech nikomu nie zabraknie wsparcia naszej modlitwy.

W dniach 1-8 listopada można codziennie uzyskać odpust zupełny dla tych, którzy w czyśćcu oczekują pełni zbawienia. Warunki uzyskania odpustu zupełnego: brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji – zyskuje się odpust cząstkowy); stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego) lub spowiedź sakramentalna; przyjęcie Komunii św.; odmówienie Ojcze nasz i Wierzę w Boga oraz jakiejkolwiek modlitwy w intencjach wyznaczonych na dany dzień przez Ojca świętego (nie w intencji samego papieża, ale w intencjach, w których modli się każdego dnia papież).

W uroczystość Wszystkich Świętych w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Tajemnicy Emaus na cmentarzu Kule w Częstochowie główna Msza św. będzie celebrowana o godz. 12, na cmentarzu św. Józefa – w kaplicy o godz. 12, a na cmentarzu św. Rocha – w kościele św. Rocha i św. Sebastiana o godz. 15.

We wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień Zaduszny), 2 listopada, o godz. 12 w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Tajemnicy Emaus na cmentarzu Kule zostanie odprawiona Msza św. w intencji zmarłych biskupów pomocniczych, natomiast o godz. 18 w archikatedrze Świętej Rodziny zostanie odprawione nabożeństwo żałobne za zmarłych biskupów diecezjalnych.

Porządek nabożeństw w Częstochowie – 1 listopada:

cmentarz św. Józefa, ul. Palmowa 22
Msze św. o godz.: 9.00, 10.30, 12.00, 13.00 (procesja za zmarłych), 16.00

cmentarz Kule, ul. Cmentarna 47
Msze św. o godz.: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 (procesja za zmarłych), 14.00, 15.30

cmentarz św. Rocha, ul. św. Rocha 79
Msze św. o godz.: 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30 (procesja za zmarłych), 15.00, 17.00.

Źródło: www.archiczest.pl

Skip to content