Uroczystości odpustowe w Wyższym Seminarium Duchownym

Fot. Radio Fiat

W dniu 27 maja w Kościele obchodzimy Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Z tej okazji, w kościele seminaryjnym Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, którego patronem jest Jezus Chrystus Najwyższy i Wieczny Kapłan, odbyły się uroczystości odpustowe, którym przewodniczył abp Wacław Depo.

Jak wyjaśnia rektor WSD, ks. dr Grzegorz Szumera, uroczystości odpustowe nie są jedyną intencją dzisiejszych modlitw:

Dzisiaj także będziemy przeżywać prymicję kapłanów, którzy byli wyświęceni w ostatnią sobotę. Czterech z archidiecezji częstochowskiej i dwóch z diecezji sosnowieckiej. I pożegnamy ich dzisiaj też w naszej wspólnocie seminaryjnej. Zawsze taki czas jest czasem świętowania przede wszystkim i radości z tego, że seminarium przynosi owoce.

Ks. Rektor wyraził też nadzieję na nowe powołania kapłańskie, przypominając skąd się te powołania biorą:

Czekamy też i na nowych kandydatów. Jeżeli my jako cały Kościół – czyli każdy ochrzczony – będziemy przeżywać naszą relację z Chrystusem, to na takim gruncie też i rodziny staną się wspólnotami z których będą wyrastać powołania i cała diecezja będzie takim żywym organizmem, z którego będą także wywodzić się powołania kapłańskie.

Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana zdaniem metropolity częstochowskiego, abp. Wacława Depo jest swoistym przypomnieniem dla kapłanów czym jest ich droga:

Jest to nasza radość, że papież Benedykt XVI wprowadził takie święto w Kościele, bo ono przypomina nam o pewnych zobowiązaniach wobec Chrystusa jako Jedynego i Wiecznego kapłana, dlatego, że my nie mamy kapłaństwa dla siebie tylko mamy przez siebie dla innych. Dlatego Chrystus nam o tym przypomina zawsze w kategoriach Krzyża. I dzisiaj, kiedy w seminarium celebrowaliśmy Mszę św., przypominaliśmy, że to przez Jego ofiarę zostaliśmy uświęceni i dalej jesteśmy uświęcani i posyłani do ludzi. A to, że świat współczesny stawia nam dzisiaj bardzo trudne stopnie i przeszkody poprzez zdobywanie ludzi kłamstwem i obietnicą „ziemskiego raju”, to tym bardziej wymagania Ewangelii muszą być bardzo jasno i klarownie przekazane.

Podczas homilii abp Wacław Depo przypomniał zgromadzonym z czym wiąże się tajemnica kapłaństwa:

Przywoływałem już kiedyś w naszej refleksji, tutaj w tej kaplicy, ten mało znany fragment z Didache, w którym autor przestrzega: „Strzeżcie się ludzi, którzy chcą robić interes na Chrystusie”. Ten tekst pochodzi prawdopodobnie z przełomu 90-go roku po Chrystusie, ale rozumiemy, że jest stale aktualny. Budowanie życia na Jezusie jest zawsze tajemnicą Jego Krzyża, a nie interesu! Ta tajemnica kapłaństwa jest związana z tajemnicą Kościoła, który nas potwierdza, wybiera, namaszcza i posyła. W którym występują łaska i grzech, świętość i słabość…

Metropolita częstochowski podkreślił również zagrożenia wynikające z poddawania się poprawności politycznej, przywołując m.in. przykład ostatnich wypowiedzi jednego z dominikanów:

Wystarczy tylko na co dzień otworzyć internet, czy środki społecznego przekazu, żeby zobaczyć, że Kościół jest na drodze spychania na margines. A my w nim! […] Czyż rozpowszechniona dzisiaj tzw. „poprawność polityczna” nie przekształca się również na naszych oczach w „poprawność religijną”? Przecież ten ów „bohater medialny” ostatnich dni był również w tym naszym domu. A dzisiaj, poprzez poprawność, według niego, religijną chce kształtować losy narodu. Czyż tego nie możemy nazwać „wirusem wiary”? W imię wolności przepowiadania?! I jakim językiem?! Nie wolno nam dopuścić do tego, żeby odłączać sprawy Boga i Chrystusa od Kościoła! […] Zostały bowiem dzisiaj przeciwstawione dwie wartości: wolność i prawo. A jednocześnie na bok odłożono sumienie, Dekalog i prawo naturalne...

Po uroczystej Mszy św. wyświęceni w minioną sobotę kapłani udzielili zebranym błogosławieństwa prymicyjnego. A podczas drugiej części dzisiejszego wydarzenia, ks. abp Wacław Depo wręczył nowo wyświęconym kapłanom dyplomy ukończenia Wyższego Seminarium Duchownego.

Całość homilii arb. Wacława Depo można odsłuchać tutaj:

 

RG

Fot. Radio Fiat
Fot. Radio Fiat
Fot. Radio Fiat
Fot. Radio Fiat
Fot. Radio Fiat
Fot. Radio Fiat
Fot. Radio Fiat
Fot. Radio Fiat
Fot. Radio Fiat
Fot. Radio Fiat
Fot. Radio Fiat
Fot. Radio Fiat
Skip to content