W służbie ratowania ludzkiego zdrowia i życia

W sobotę 21 maja wieczornym Apelem Jasnogórskim rozpoczęła się 98. Ogólnopolska Pielgrzymka Pracowników Służby Zdrowia. Jej centralnym punktem była Msza św. na jasnogórskim szczycie, w niedzielę o godz. 11:00, której przewodniczył prymas Polski abp Wojciech Polak.

W homilii skierowanej do wiernych duchowny słowami papieża Franciszka wskazał, że Służba Zdrowia w swojej istocie jest służbą konkretnemu człowiekowi.

– […] Wiem, jak trudno jest współcześnie prowadzić działalność w zakresie ochrony zdrowia – zauważył w jednym ze swych ostatnich przemówień do świata medycznego papież Franciszek. Zwłaszcza gdy ma się na celu nie tylko leczenie, ale także badania naukowe, aby zapewnić chorym najodpowiedniejsze terapie, a przede wszystkim, gdy robi się to z miłością do człowieka. Trzeba bowiem zawsze stawiać chorego przed chorobą – wskazywał papież – i jest to sprawa zasadnicza w każdej dziedzinie medycyny […] – mówił abp Wojciech Polak, cytując papieża Franciszka.

W Eucharystii wziął również udział ks. Arkadiusz Zawistowski, krajowy duszpasterz Służby Zdrowia, który powiedział, że opieka medyczna to sztab wielu osób i specjalistów, zarówno świeckich, jak i duchownych, którzy codziennie stają na straży ludzkiego zdrowia i życia.

– Na początku zawsze wymienia się lekarzy, ale nie można zapomnieć o pielęgniarkach, położnych, ratownikach medycznych, fizjoterapeutach, diagnostach laboratoryjnych oraz farmaceutach i psychologach klinicznych. To jest też cała administracja w szpitalach i przychodniach, wolontariusze, kapelani i siostry zakonne, a także nadzwyczajni szafarze Eucharystii, którzy także wspierają ludzi chorych w szpitalach i innych instytucjach zdrowia – powiedział ks. Arkadiusz Zawistowski.

Sobotniemu Apelowi Jasnogórskiemu przewodniczył bp Romuald Kamiński, stojący na czele Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Jak powiedział na rozpoczęciu pielgrzymki: – Tegoroczne pielgrzymowanie znowu przypada w czasie trudnym, bo choć pandemia koronawirusa ustępuje, to jej miejsce zajmuje pandemia nienawiści objawiająca się w wojnie na Ukrainie. Jasna Góra tym bardziej powinna stać się naszym Wieczernikiem, w który, jak apostołowie, chcemy trwać z Maryją na modlitwie. […] Doświadczamy szczególnie w trudnych czasach tego niezwykłego dobrodziejstwa, kiedy po matczynemu ogarniasz każdego z nas i kierujesz nasze kroki, pragnienia i działania ku jedynemu naszemu Panu i Zbawicielowi – dodał bp Romuald Kamiński.

Pierwsza Ogólnopolska Pielgrzymka Lekarzy na Jasnej Górze odbyła się w 1948 roku. Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia przez lata wypracowało odpowiednie struktury. Uwarunkowane one były sytuacją społeczno-polityczną. Przełom roku 1989 spowodował istotne zmiany w funkcjonowaniu duszpasterstwa w Polsce. Do placówek tej służby powrócili duszpasterze, powstały nowe kaplice w szpitalach i domach pomocy społecznej. W ramach duszpasterstwa służby zdrowia odbywają się comiesięczne spotkania dla Katolickich Stowarzyszeń Lekarzy i Katolickich Stowarzyszeń Pielęgniarek i Położnych.

BNO

 

Sobotni Apel Jasnogórski pod przewodnictwem bp. Romualda Kamińskiego oraz cała homilia abp. Wojciecha Polaka dostępne na >>FIAT.FM<<

 

Galeria: Radio Fiat

 

Skip to content