W piątek, 8 grudnia w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie uczczono uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny poprzez tradycyjne odśpiewanie Akatystu. Starożytny hymn ku czci Bogarodzicy śpiewał Chór Seminaryjny.

Ks. dr Kamil Zadrożny, który prowadził nabożeństwo opowiedział o tradycji wykonywania Akatystu:

Akatyst ku czci Bożej Rodzicielki Maryi jest jednym z najpiękniejszych zabytków chrześcijańskiego wschodu. Powstał właśnie na wschodzie Bizancjum, najprawdopodobniej na przełomie V i VI wieku. Dokładnie nie wiadomo kto jest autorem Akatystu. Niektórzy autorstwo tego przepięknego hymnu przypisują Romanowi Pieśniarzowi. Akatyst jest hymnem ku czci Matki Bożej, opiewa przede wszystkim tajemnice wcielenia. Słuchając treści, modląc się Akatystem, zauważamy, że przewijają tam się wątki maryjne i chrystologiczne. Centrum stanowi tajemnica wcielenia przyjścia Syna Bożego na świat.

Ks. Marek Cisowski – wykładowca muzyki liturgicznej, pod którego kierownictwem muzycznym odbyło się nabożeństwo wyjaśnił, dlaczego jest ono tak wyjątkowe i określane mianem najpiękniejszego hymnu w całej literaturze chrześcijańskiej:

– Dla nas to jest piękna modlitwa śpiewem. Ta modlitwa jest wyrazem naszej duszy, ale też ma wymiar taki wspólnotowy, gdyż Kościół zachodni i wschodni modli się śpiewem, śpiewem gregoriańskim. To właśnie jest śpiew Akatystu. Łączymy się tutaj z tradycją wschodnią kościołów syryjskich. Ten śpiew jest zjednoczeniem wszystkich wierzących w Pana Jezusa i czczących Maryję. A te melodie, które są bardzo chętnie zresztą wykonywane i śpiewane przez świeckich, przez kapłanów, przez zakonników, siostry zakonne, nie tylko nas jednoczą, ale też i są dla nas takim wielkim ubogaceniem.

Piątkowe nabożeństwo poprzedzone zostało śpiewem Bogurodzicy, psalmu oraz odczytaniem słów Ewangelii.

Akatyst został przetłumaczony na język łaciński, przyjęty przez Kościół Zachodni i odtąd zaczął wywierać ogromny wpływ na poezje Maryjną średniowiecza. Hymn ku czci Bogarodzicy składa się z 24 zwrotek zaczynających się od kolejnych liter alfabetu.

Skip to content