Parafia św. Marii Magdaleny w Ożarowie otrzymała relikwie św. Jana Pawła II. Ich uroczyste wprowadzenie odbyło się 12 października z udziałem biskupa seniora Antoniego Długosza. Po zakończeniu uroczystości wierni uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim, odprawionym na terenie świątyni.

Wprowadzenie do kościoła relikwii osoby świętej to podniosłe wydarzenie dla całej wspólnoty Kościoła katolickiego. Jak tłumaczy bp Antoni Długosz – nauczanie św. Jana Pawła II, jego dobroć i mądrość, powinny skłaniać nas do refleksji nad własnym postępowaniem. – Czerpcie z jego mądrości – apeluje biskup senior:

– Św. Jan Paweł II zawsze podkreślał, że jest Polakiem. Wyrazem jego wielkiej miłości do Ojczyzny było odbycie do niej dziewięciu pielgrzymek. Ojciec Święty pragnął, aby ludzie realizowali wezwanie, jakie skierował do nich na początku swojej posługi. Na Placu św. Piotra powiedział: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Zawsze podkreślał, aby dawać świadectwo o Chrystusie. Dziś powinniśmy czerpać z przesłania Ojca Świętego. Wprowadzenie relikwii jest wspaniałą okazją do tego, aby przypomnieć naukę papieża. Powracać do jego myśli oraz kazań.

Każdy, kto przyjdzie do kościoła w Ożarowie będzie mógł pomodlić się do Ojca Świętego przy namalowanym jego wizerunku, a także krwi, umieszczonej w specjalnym relikwiarzu:

– Patrząc na te relikwie będziemy przypominali sobie żywego Ojca Świętego. Bardzo ważne jest, aby ludzie pamiętali o św. Janie Pawle II. Przychodzili do tego kościoła i modlili się o jego wstawiennictwo.

O mądrości św. Jana Pawła II bp Antoni Długosz mówił również podczas homilii, wskazując jednocześnie na najważniejsze filary nauczania papieża Polaka.

W uroczystości wprowadzenia relikwii św. Jana Pawła II uczestniczyła liczna grupa społeczności lokalnej, wśród której znaleźli się zarówno dorośli, jak i młodzież oraz dzieci.

Parafia św. Marii Magdaleny w Ożarowie istniała już w 1440 roku. Pierwsza świątynia ożarowska, drewniana, spłonęła podczas pożaru w 1742 roku. Druga, budowana z funduszy właściciela, służyła wiernym od 1752 roku. Niestety 25 czerwca 1916 roku ponownie doszło do pożaru. Odtąd nabożeństwa odprawiano w sali parafialnego domu ludowego do czasu zajęcia go przez Niemców. Budowę kościoła, który podziwiać można obecnie, rozpoczęto w 1930 roku. Konsekracja odbyła się 26 maja 1961 roku z udziałem bp. Stanisława Czajki.

ABK

Skip to content