Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne zaprasza na Akatyst

Co roku w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Częstochowie staje się miejscem śpiewu starożytnego hymnu ku czci Bogarodzicy. Wydarzenie to jest już wieloletnią tradycją częstochowskiego Kościoła.

Akatyst jest wykonywany przez chór seminaryjny, wsparty głosami uczestniczących w śpiewie wiernych. Krótką historię nabożeństwa opowiada ks. Marek Cisowski, wykładowca muzyki w WMSD:

Akatyst powstał najprawdopodobniej w V lub VI wieku, a później przetłumaczony został na język łaciński i przyjęty przez Kościół Zachodni. Treść koncentruje się wokół tematu obecności Maryi w Tajemnicy Słowa Wcielonego. Na przemian przeplatają się teksty maryjne i chrystologiczne, a każda strofa zaczyna się od zapowiedzi wydarzenia lub tematu, który kieruje naszą myśl ku wnętrzu Tajemnicy.

Cechą charakterystyczną Akatystu jest pozdrawianie Najświętszej Maryi Panny rozmaitymi tytułami, podkreślającymi Jej świętość, rolę w historii Zbawienia oraz Niepokalane Poczęcie. Do udziału w nabożeństwie zaprasza ks. Marek:

Także w tym roku, w tym czasie, który jest poświęcony w adwencie, szczególnie Matce Bożej, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Będziemy w Kościele Seminaryjnym, w naszym Międzydziecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym, wyśpiewywać tę piękną pieśń, a przez nią oddawać chwałę Bogu przez Matkę Najświętszą. Wszystkich pragnących śpiewem oddać cześć Maryi, zapraszamy.

Akatyst jest powszechnie uznawany za hymn tak piękny, że wprost niemający sobie równego w całej literaturze chrześcijańskiej. Nabożeństwo zaplanowano 8 grudnia na godzinę 17:30 w Kościele Seminaryjnym.

Skip to content