Wyższe Seminarium Duchowne zaprasza: „Idźcie do św. Józefa”

Wyższe Seminarium Duchowne w Częstochowie organizuje w sobotę 23 października sympozjum teologiczne pod hasłem „Idźcie do św. Józefa”. Będzie ono poświęcone właśnie temu – jednemu z najważniejszych i jednocześnie najbardziej tajemniczych bohaterów Ewangelii.

Ks. dr Kamil Zadrożny, prefekt Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie podkreśla, że jednym z celów sympozjum jest omówienie udziału św. Józefa w historii Zbawienia:

Zamysłem tego sympozjum jest przybliżenie postaci św. Józefa. Będzie koncentrowało się wokół tematów związanych z postawą, z osobą i misją św. Józefa w historii Zbawienia. Tytuł tego sympozjum wskazuje nam właśnie na ten wymiar: „Idźcie do św. Józefa”. Zaprosiliśmy trzech prelegentów: prezesa Polskiego Studium Józefologicznego w Kaliszu, ks. dr Andrzej Latoń, drugi referat wygłosi o. prof. dr hab. Kazimierz Lubowicki z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Trzeci referat zostanie wygłoszony przez ks. dr hab. Mateusza Potocznego z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Do udziału w sympozjum zaproszeni są wszyscy, którym bliska jest osoba i przykład św. Józefa. Tematyka wykładów będzie poświęcona m.in. ojcowskiemu sercu św. Józefa oraz jego płodnej czystości. Wymiar rodzinny przede wszystkim powinien zainteresować osoby świeckie:

Mam nadzieję, że będzie to uczta nie tylko dla ducha ale i dla umysłu. Serdecznie zapraszamy wszystkich czcicieli św. Józefa: kapłanów, osoby zakonne, konsekrowane, ojców, rodziny i tych wszystkich, którzy chcieliby jeszcze lepiej Józefa poznać i jeszcze bardziej się z nim zaprzyjaźnić.

Sympozjum „Idźcie do św. Józefa” będzie jednym z ostatnich wydarzeń w ramach Roku św. Józefa w naszej archidiecezji. Rozpocznie się Mszą św. o godz. 9:30 w kościele seminaryjnym, której będzie przewodniczył abp Wacław Depo.

Część wykładowa rozpocznie się o godz. 10:40 w Auli Jana Pawła II, a zakończona zostanie około godz. 12:30 panelem dyskusyjnym, podczas którego będzie można zadawać prelegentom pytania.

Źródło: Wyższe Seminarium Duchowne w Częstochowie
Skip to content