Wielkopostny Dzień Skupienia i spotkanie synodalne to dwa wydarzenia, które odbędą się w Wyższym Instytucie Teologicznym już 2 kwietnia. Modlitwie oraz rozmowom na temat Kościoła w Polsce przewodniczyć będzie koordynator Zespołu Synodalnego archidiecezji częstochowskiej bp Andrzej Przybylski.

Inicjatywa skierowana jest głównie do studentów oraz wykładowców Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie. O szczegółach mówi dyrektor Instytutu ks. Mikołaj Węgrzyn:

– W Wyższym Instytucie Teologicznym od dawna była tradycja organizacji Dnia Skupienia w okresie Wielkiego Postu. Przed wybuchem epidemii odbywało się to regularnie. Teraz wracamy do tej tradycji.

Trwający właśnie Synod to przede wszystkim duchowe przeżycie wspólnoty Kościoła, która przez rozmowy i spotkania pragnie jednoczyć się jeszcze bardziej:

– Chodzi o to, żeby powiedzieć o swoich przemyśleniach, nadziejach, doświadczeniach oraz oczekiwaniach związanych z istnieniem Kościoła. W tym dniu nie planujemy zapraszać gości z zewnątrz oprócz tych gości, którzy będą prowadzić. Gościem szczególnym będzie bp Andrzej Przybylski, który zgodził się poprowadzić Dzień Skupienia. Mamy nadzieję, że przez to spotkanie Duch Święty będzie mógł przez nas działać. Będzie mógł coś nam powiedzieć.

Spotkanie synodalne rozpocznie się zawiązaniem wspólnoty o godz. 9.00. Następnie uczestnicy przeżywać będą nabożeństwo pokutne oraz Adorację Najświętszego Sakramentu. O godz. 10.30, pod przewodnictwem bp. Andrzeja Przybylskiego, sprawowana będzie Msza św., po której nastąpi konferencja synodalna. Spotkania w grupach, prowadzone przez członków archidiecezjalnego zespołu synodalnego, rozpocznie się o godz. 12.30.

ABK

Fot. archiczest.pl
Skip to content