49. Ogólnopolski Plener „Jurajska jesień”

W Miejskiej Galerii Sztuki 14 marca o godz. 18.00. pod hasłem ,,Inspirujący weekend” miał miejsce wernisaż przed jubileuszowy wystawy ,,Jurajska jesień”. Ekspozycja nieprzerwanie od 1974 roku odbywa się w Częstochowie przez lata tworząc przestrzeń do wspólnych spotkań artystów.

Anna Paleczek-Szumlas dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki, mówiła o możliwościach, które daje pod kątem artystycznym Jura Krakowsko-Częstochowska oraz jakie owoce pracy z tego wynikają:

– Wystawy poplenerowe są pewnego rodzaju spotkaniem wszystkich artystów, którzy mieli możliwość spotkania się wspólnie i tworzenia, inspirując się naturą. Jura Krakowsko-Częstochowska daje takie możliwości i co roku artyści Związku Polskich Artystów Plastyków Oddziału Częstochowskiego zapraszają gości z Polski i spotykają się na Jurze. Owocem tego są obrazy i obiekty inspirowane właśnie przyrodą jurajską, pokazywane na wystawie poplenerowej. Ta sala pokazuje przede wszystkim urodę naszej rodzimej przyrody, a wszyscy artyści czekają z niecierpliwością na jubileusz. Wszystkim artystom bardzo serdecznie gratuluję i życzę nowych inspiracji.

Krzysztof Malewicz prezes Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Częstochowskiego, przedstawił szeroki zakres sztuk plastycznych prezentowanych prac podczas „Jurajskiej Jesieni”:

Jest 29 artystów należący do ZPAP, czyli do najstarszego w Polsce związku skupiającego profesjonalnych twórców. Mamy 113 lat tradycji i 29 twórców, ale nie tylko. Mamy również zaproszonych do udziału gości z okręgu katowickiego, łódzkiego oraz krakowskiego. Na wystawie jest koło 100 prac. Natomiast widzimy tutaj oprócz obrazów malowanych w technice olejnej czy akrylowej, również gobeliny, fotografie, kolarze, asamblaże, rysunek czy instalacje malarskie. Jest również niezwykła różnorodność form, a łączy je jedno. Temat Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Przez blisko pięćdziesiąt lat tradycji wydarzenie wielokrotnie się zmieniało, więcej o tym mówi komisarz wystawy Andrzej Man:

– Zmieniło się troszeczkę podejście ludzi, jest postęp technologiczny. Były plenery, na których nie było telefonów i był spokój oraz cisza. Teraz jest całkiem inaczej. Na początku był bardzo duży sponsoring takich plenerów, zarówno z Urzędu Miasta, jak i ze Starostwa, czy z Urzędu Wojewódzkiego, dlatego te plenery były dosyć bogate. Przyjeżdżało dużo znamienitych artystów z całego kraju, a nawet i z zagranicy. No niestety teraz już te czasy się zmieniły i jest to plener, który praktycznie sobie sami finansujemy.

Wystawa dla artystów to fascynacja pejzażem jurajskim oraz niewyczerpane inspiracje i motywy zaczerpnięte z krajobrazu lokalnych przestrzeni. Najważniejszą ideą zaś jest wspólna praca twórcza.

EG
Galeria: Radio Fiat

49. Ogólnopolski Plener „Jurajska jesień”

Skip to content