Kultura języka

biblioteka

Dzisiaj przed południem, 26 lutego, odbył się poświęcony językoznawstwu wykład z cyklu Akademia w Bibliotece. Dr Edyta Skoczylas-Krotla z Instytutu Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej wygłosiła prelekcję pt. „O czym pamiętać, czego unikać – wybrane aspekty kultury języka”. Języka, który rozumiemy zarówno jako mowę, jak i język pisany. Jednym z tematów wykładu był język młodych ludzi.

– Młodzież zawsze miała swój własny język, własne słownictwo, które wykorzystywała czy w szkole, na określenie przedmiotów, nauczycieli, czy też rówieśników – powiedziała prowadząca spotkanie. – Myślę, że dzisiaj takie słownictwo również się pojawia, niemniej jednak szczególnie znaczącą kwestią jest zapominanie przez młodych ludzi o dystansie osoby młodszej do osoby starszej. W czym to się przejawia? Na przykład w takich formach „witam”, co jest niestety niestosowne, a służy być może zmniejszeniu dystansu.

Współczesna polszczyzna podlega wpływom, które miały miejsce również w przeszłości, jak zakorzenianie się obcej terminologii. W tym przypadku nie wynika to z potrzeb użytkowników języka. – Zakorzeniają się przede wszystkim wyrazy, które mają swoje źródło w języku angielskim czy bezpośrednie zapożyczenia – zauważyła Edyta Skoczylas-Krotla. – Język angielski rzeczywiście jest bardzo mocno widoczny w mowie młodych ludzi, pojawiają się nowe wyrazy stają się właściwie codziennością. Niekiedy młodzi ludzie nie potrafią oddać pewnych stanów wyrazami w języku polskim, a bez problemu podają angielskie. Częściej wyrażają swoje emocje po angielsku niż po polsku.

Wykład odbył się w głównym gmachu Biblioteki im. Wł. Biegańskiego. To już szósty cykl spotkań częstochowskich pracowników naukowych ze słuchaczami.

K. R.