BUDOWA REMONT kr

Polska w budowie. Trwają prace przy odcinku H autostrady A1. Trasa połączy częstochowską obwodnicę z lotniskiem w Pyrzowicach, które obsługuje pasażerów m.in. z Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Umowę w sprawie budowy 16-kilometrowego odcinka autostrady podpisano 4 marca. Prace ruszyły kilka tygodni później. W tej chwili już cały pyrzowicko-rząsawski fragment A1 jest w realizacji.

Cały odcinek ma 57 kilometrów, jest podzielony na 4 odcinki robocze. Prace trwają już na wszystkich. – Troszeczkę nam się przedłużyło podpisanie umowy, natomiast nie wpłynęło to na rozpoczęcie robót, bowiem zgodnie z warunkami kontraktowymi, okres zimowy nie wlicza się do realizacji budowy, a udało nam się przekazać teren budowy zgodnie z warunkami. Fizycznie wykonawca dysponuje już terenem i może wykonywać prace – mówi Marek Prusak z katowickiego oddziału Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Właśnie trwają podstawowe prace. – Według naszych założeń, obliczeń wynika, że w czerwcu 2019 r. będziemy mogli już korzystać z całości odcinka autostrady – wyjaśnia Marek Prusak. – Jesteśmy na początkowym etapie realizacji inwestycji, więc wszelkie prace gruntowe, ziemne, tj. ściąganie humusów, pierwsze roboty związane z zabudową przepustów.

Całość inwestycji odcinka A1 wynosi ponad 2 mld 100 mln zł, natomiast odcinka H – ponad 570 mln zł. Odcinek H autostrady A1 łączy węzeł Zawodzie i węzeł Woźniki. Oprócz poprawy komunikacji, budowa lokalnego odcinka A1 odciąży Częstochowę od ruchu tranzytowego.

Krzysztof Rygalik

Skip to content