W Sali Błękitnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się konferencja, podczas której przedstawiono główne założenia kampanii edukacyjno-informacyjnej „Mogę! Zatrzymać smog – Przedszkolaku złap oddech”.

Omówiono na niej m.in. zagadnienie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie dzieci. Zaprezentowano też działania edukacyjne realizowane przez przedszkola i gminy pozwalające wspierać edukację ekologiczną najmłodszych mieszkańców województwa śląskiego.

– Celem kampanii jest m.in. przekazywanie informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza, o tym, jak zanieczyszczenie to wpływa na zdrowie, podnoszenie świadomości ekologicznej, ale przede wszystkim według tej zasady, że czym skorupka nasiąknie za młodu, tym na starość trąca, chcieliśmy przyzwyczaić nasze dzieci do tego, by wiedziały, jak sprawdzać jakość powietrza, by robiły to codziennie i wiedziały, jak się mają wtedy zachować – omawiała Izabela Domogała, wicemarszałek województwa śląskiego.

Przytoczone w trakcie trwania spotkania wyniki badań Światowej Organizacji Zdrowia z 2018 roku podają, że aż 14 spośród 33 najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce należy do aglomeracji śląskiej. Działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach skierowane do najmłodszych mieszkańców regionu są realną szansą na pomoc
w zmianie takiego stanu rzeczy.

– Oprócz zielonych pracowni, realizujemy też działania z zakresu ochrony przyrody na pograniczu z edukacją ekologiczną. To tworzenie miniogrodów i miniarboretów przy placówkach i szkołach, w których prowadzona jest edukacja ekologiczna. Chcemy, aby w szkolnych ogrodach powstawały zielone enklawy, w których dzieci i młodzież będą mogły uczyć się poznawania przyrody. Organizujemy też zielone szkoły, które jako Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska, co roku od wielu już lat finansujemy – powiedział prezes Funduszu Tomasz Bednarek.

W spotkaniu wzięli też udział przedstawiciele przedszkoli z Sosnowca, Kłomnic oraz Jaworzna, w których realizowano omawiany program.

– Jako koordynator moimi pierwszymi krokami było rozdanie ulotek rodzicom. Ci na bieżąco mogli śledzić przebieg zajęć w formie fotorelacji i krótkich opisów na naszej przedszkolnej stronie internetowej – mówiła Helena Kozak z Przedszkola w Kłomnicach.

– Nasza placówka otrzymała od Urzędu Gminy dwa oczyszczacze powietrza. Wzbudzały one dużą ciekawość wśród naszych wychowanków. Każdy z nich zadawał multum pytań. Uważam jednak, że dzięki temu w głowach tych dzieci jakaś wiedza zostanie i w przyszłości będzie ona procentować – dodała Paulina Flasza, wychowawczyni klas w Przedszkolu w Kłomnicach.

Na spotkaniu oprócz przedstawienia wypracowanych rezultatów projektu, zaprezentowano też przykłady dobrych praktyk w zakresie proekologicznej edukacji przedszkolnej.

BNO

Skip to content