Firma Demar ze Mstowa pod lupą wojskowej prokuratury

Marek D., prezes mstowskiej firmy Demar produkującej obuwie robocze i ochronne został wczoraj (17.01) zatrzymany przez Żandarmerię Wojskową. Chodzi o wadliwe obuwie, jakie firma Demar dostarczyła Wojsku Polskiemu w ilości około 150 tysięcy par, na kwotę prawie 68 milionów złotych.

Zarzutem, jakie wojskowe organy ścigania postawiły Markowi D., było doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia wojskowym majątkiem w dwóch bazach logistycznych Wojska Polskiego. O szczegółach śledztwa rozpoczętego w lutym zeszłego roku mówi ppłk Artur Karpienko, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej:

17 stycznia 2022 roku Żandarmeria Wojskowa, w ramach śledztwa dotyczącego oszustwa polegającego na dostarczaniu w latach 2014 – 2020 do Sił Zbrojnych RP wadliwego obuwia – trzewików wojskowych, zatrzymała właściciela firmy DEMAR. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie przedsiębiorcy zarzutu doprowadzenia komendantów 2. Regionalnej Bazy Logistycznej w Warszawie i 3. Regionalnej Bazy Logistycznej w Krakowie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o wartości 67.974.117,30 zł w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie ich w błąd co do jakości dostarczanych do Sił Zbrojnych RP trzewików, zastępując określoną w specyfikacji produktu tkaninę o odpowiedniej jakości – dużo tańszym materiałem, który nie spełniał zakładanych parametrów. Za wskazane przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

W toku postępowania, Żandarmeria Wojskowa na poczet przyszłych kar zabezpieczyła składniki majątku firmy Demar na kwotę około 30 milionów złotych – w tym pojazdy, pieniądze oraz papiery wartościowe. O ewentualnym procesie Marka D. i sytuacji firmy Demar w związku z zarzucanym przez Wojsko Polskie oszustwem będziemy informować na bieżąco.

Skip to content