Jest ZRID dla drugiego odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia

Wojewoda Śląski wydał Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w ciągu DK78 od Kromołowa do projektowanego w ramach obwodnicy Kroczyc ronda w Żerkowicach. Z kolei 6 lutego poznamy wykonawców zainteresowanych budową tej 7-kilometrowej trasy, stanowiącej II część obwodnicy Poręby i Zawiercia. Na pierwszym, prawie 17-kilometrowym odcinku obwodnicy, rozpoczynającym się w Siewierzu i kończącym w zawierciańskiej dzielnicy Kromołów, od marca 2022 r. trwają już prace budowlane.

W listopadzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach ogłosiła również przetarg na realizację obwodnicy Kroczyc w ciągu DK78 o długości ok. 9,1 km. To pierwsza obwodnica, która powstanie w woj. śląskim w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Obecnie GDDKiA jest na etapie udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe. Na oferty czeka do 2 lutego br. Jeśli nie zajdą nieprzewidziane okoliczności, do podpisania umowy mogłoby dojść w połowie tego roku.

Nowy ślad DK78
Łącznie, w ramach tych trzech zadań inwestycyjnych, GDDKiA wybuduje prawie 34-kilometrowy odcinek DK78, z czego obwodnica Poręby i Zawiercia będzie mierzyła prawie 24 kilometry. Całością nowego przebiegu tej części DK78 przejedziemy w 2027 r., przy czym zakończenie pierwszego odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia nastąpi w 2025 roku, obwodnicy Kroczyc w 2026 r. zaś drugiego odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia w 2027 r.

Obwodnica Poręby i Zawiercia w ciągu DK78
Inwestycja powstanie w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. jako zadanie kontynuowane z poprzedniego programu na lata 2014-2023.

Dofinansowanie UE
Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia zostanie również dofinansowana kwotą ponad 239 mln zł, pochodzącą z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Cel i parametry
Nowa trasa będzie posiadała najwyższą klasę techniczną dróg ogólnodostępnych (główna ruchu przyspieszonego) i zostanie dostosowana do przenoszenia obciążenia o nacisku 11,5 tony na oś. Wybudowane będą także drogi obsługujące tereny przyległe do inwestycji. Powstanie również nowa infrastruktura dla pieszych i rowerzystów.
DK78 stanowi istotne połączenie drogowe z Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach. Budowa obwodnicy pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowości położonych wzdłuż tej trasy oraz znacząco poprawi warunki życia mieszkańców. Realizacja inwestycji wpłynie ponadto na podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzięki nowemu przebiegowi przejazd całym odcinkiem obwodnicy zostanie skrócony do około 16 minut, omijając 58 skrzyżowań na istniejącym przebiegu DK78.

DK78 Poręba - Zawiercie
Całość podzielona została na dwa odrębne zadania. Pierwsze, o długości 16,7 km i prowadzące przez Siewierz, Porębę do zawierciańskiej dzielnicy Kromołów, jest realizowane w systemie Projektuj i buduj. 28 lutego 2022 roku Wojewoda Śląski wydał decyzję ZRID, co umożliwiło w marcu 2022 r. rozpoczęcie prac budowlanych. Zaawansowanie rzeczowe robót na początku roku wynosi ponad 58 procent. Pierwotnie, umowny termin zakończenia robót przypadał w kwietniu 2023 r. Jednakże, po rozpatrzeniu roszczeń wykonawcy, m.in. w związku z przedłużającą się procedurą uzyskiwania decyzji ZRID oraz wydłużonym czasem prowadzenia wycinki, strony umowy podpisały aneks przesuwający czas na ukończenie inwestycji do 25 kwietnia 2025 r.

Dla drugiego zadania, od Kromołowa do Zawiercia, 21 stycznia 2020 r. GDDKiA podpisała umowę na przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy wraz z materiałami do wniosku o decyzję ZRID. Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID nastąpiło we wrześniu 2022 r. Rok później ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy drugiej części obwodnicy. Odcinek o długości 7,5 km, stanowiący kontynuację budowanego odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia, swój początek będzie miał na budowanym węźle Kromołów. Zakończy się rondem w Żerkowicach, które powstanie w ramach obwodnicy Kroczyc.

Obwodnica Kroczyc
Przetarg na wyłonienie wykonawcy budowy obwodnicy ogłoszono w listopadzie 2023 r. Trasa stanowić będzie kontynuację obwodnicy Poręby i Zawiercia. Koniec tej trasy będzie łączył się z obwodnicą Pradeł. Jednojezdniowa droga o długości ok. 9,1 km przebiegać będzie po nowym śladzie, po terenie, na którym aktualnie znajdują się głównie pola uprawne. Jej realizacja wynika m.in. z konieczności dostosowania całego ciągu drogi krajowej nr 78 do przenoszenia obciążeń 11,5 tony na oś. Wraz z jezdnią główną powstanie infrastruktura towarzysząca drodze, w tym dwa skrzyżowania typu rondo.

źródło: GDDKiA w Katowicach

Skip to content