Kolejna edycja Konkursu plastycznego “TAK dla CZYSTEGO POWIETRZA”

Po raz kolejny zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i świetlic środowiskowych do udziału w Konkursie Plastycznym na ekologiczny plakat z zakresu efektów likwidacji niskiej emisji pt. “TAK dla CZYSTEGO POWIETRZA” organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Konkurs ma zasięg wojewódzki i obejmuje dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, świetlic środowiskowych z terenu województwa śląskiego:

– Kategoria A – 3-5 lat,
– Kategoria B – 6-7 lat,
– Kategoria C – 8-9 lat,
– Kategoria D – 10-11 lat,
– Kategoria E­ – 12-14 lat,
którzy w czasie trwania Konkursu przystąpią do niego zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Konkursu.

1. Konkurs ogłoszony jest na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.katowice.pl.
2. Prace konkursowe, zgodnie z regulaminem konkursu, należy nadsyłać do 30 listopada 2023 roku do godz. 15.30 (decyduje data wpływu do WFOŚiGW w Katowicach) na adres Organizatora (ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice) z dopiskiem „Konkurs plastyczny”. Prace przesłane po terminie nie będą brać udziału w konkursie.
3. Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi w grudniu 2023 roku.

Osobą do kontaktu w sprawie Konkursu jest Pani Joanna Kosma e-mail: j.kosma@wfosigw.katowice.pl

Załączniki:

1. REGULAMIN KONKURSU
2. KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

Źródło: WFOŚiGW w Katowicach

Skip to content