Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs, w którym dofinansowanie mogą otrzymać projekty służące wzmocnieniu potencjału służb ratowniczych poprzez wyposażenie jednostek ochotniczej straży pożarnej w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych. Uprawnione podmioty, czyli jednostki samorządu terytorialnego, ich związki oraz organizacje pozarządowe od 30 kwietnia do 31 maja br. będą mogły składać projekty.

Kwota z RPO WSL przeznaczona na dofinansowanie projektów to nieco ponad 2,1 mln zł.

W konkursie obowiązuje zasada, że jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek, jak również obowiązuje ograniczenie w stosunku do podmiotów, które otrzymały już dofinansowanie na ten cel w naborze prowadzonym w ubiegłym roku. Wtedy dofinansowanie otrzymało 19 projektów w ramach tej samej co obecnie planowanej alokacji na konkurs.

czestochowskie24

Polityka prywatności: Redakcja czestochowskie24.pl zastrzega wszelkie prawa do portalu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości portalu informacyjnego czestochowskie24.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji zabronione i stanowią naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.

Skip to content