Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza przedszkola, zerówki oraz klasy 1-3 szkół podstawowych do udziału w konkursie „Do hymnu z Ministerstwem Sprawiedliwości”, organizowanym z okazji 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Konkurs ma na celu propagowanie patriotyzmu i szacunku dla symboli narodowych wśród dzieci oraz pielęgnowanie tradycji narodowych.

Aby wziąć udział w konkursie, należy nagrać i przesłać do nas filmik z wykonaniem hymnu państwowego przez dziecko, bądź grupę dzieci z przedszkola, zerówki lub klasy 1-3 szkoły podstawowej. Nagranie powinno trwać nie dłużej niż 3 minuty i być wysokiej jakości. Prace konkursowe wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy przesyłać na adres e-mail: promocja.bk@ms.gov.pl do 8 listopada 2023 r. do godziny 12.00 – z wykorzystaniem platformy Wetranfer (https://wetransfer.com), Microsoft Onedrive lub Dysk Google.

Nagrania będą oceniane przez komisję konkursową, która weźmie pod uwagę następujące kryteria:

– poprawność wykonania hymnu państwowego pod względem tekstu, melodii i rytmu
– intonacja i modulacja głosu
– ogólny wyraz artystyczny i emocjonalny
– jakość nagrania

Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni na stronie internetowej ministerstwa oraz nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi. Zapraszamy wszystkie przedszkola, zerówki i klasy 1-3 szkół podstawowych do udziału w tym wyjątkowym konkursie! Niech żyje Polska!

Szczegóły w regulaminie.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

 

Skip to content