Myszków: bezpłatne szkolenie o funduszach europejskich

UE

10 listopada (wtorek) w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Myszkowie przy ulicy Pułaskiego 6 odbędzie się bezpłatne szkolenie pt. „Zasady przygotowania projektu i wniosku o dofinansowanie z EFS w ramach RPO WSL 2014-2020”. Jest ono skierowane do potencjalnych beneficjentów/projektodawców, którzy zamierzają aplikować o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizatorem wydarzenia jest Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie.

W ramach szkolenia przeprowadzone zostaną warsztaty sporządzania projektu, a także omówione zostaną takie tematy jak równość szans w projekcie współfinansowanym ze środków EFS, kwalifikowalność wydatków, zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz tworzenie i składanie wniosku o dofinansowanie.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie i przesłać go na adres mailowy: lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl – decyduje kolejność zgłoszeń.

O zakwalifikowaniu na szkolenie decydować będzie kolejność zgłoszeń, a jedna instytucja może zgłosić maksymalnie 2 osoby.

 

Źródło: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie

Tagged with