W Radomsku odbyły się uroczystości upamiętniające 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Konstytucja ta była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną, spisaną konstytucją. W miejskich uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, powiatu, przedstawiciele środowisk kombatanckich, instytucji, partii politycznych, harcerze, nauczyciele i uczniowie radomszczańskich szkół, posłowie na Sejm RP Anna Milczanowska i Krzysztof Maciejewski oraz pozostali mieszkańcy miasta.

Uroczystości pod obeliskiem upamiętniającym 200. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja poprzedziła uroczysta Msza św. w Kolegiacie św. Lamberta. W intencji Ojczyzny i wszystkich rodzin Eucharystię sprawowali ks. Grzegorz Piec, koordynator ds. Nowej Ewangelizacji regionu radomszczańskiego oraz ks. Paweł Dzierzkowski, zastępca dyrektora częstochowskiej Caritas. Po jej zakończeniu uczestnicy nabożeństwa w asyście pocztów sztandarowych przemaszerowali pod obelisk, gdzie odbyły się centralne uroczystości. Wstępem do państwowej części obchodów było odczytanie przez aktorów Miejskiego Teatru Źródło preambuły Konstytucji 3 Maja, następnie głos zabrał prezydent miasta Radomska Jarosław Ferenc.

– Serdecznie dziękuję za udział w radomszczańskich obchodach 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ustawa ta została przygotowana przez wybitnych Polaków, którym leżało na sercu dobro ojczyzny. Wśród nich należy wymienić Stanisława Staszica, Hugo Kołłątaja, Stanisława Konarskiego, czy samego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego (…) Uchwała ta stała się dla Polaków punktem odniesienia, do którego nawiązywali uczestnicy wojen napoleońskich, powstania listopadowego i powstania styczniowego, legioniści marszałka Józefa Piłsudskiego, żołnierze walczący na frontach II wojny światowej i ci, którzy nie ustali w walce o prawdziwą wolność. (…) Składamy dziś hołd twórcom Konstytucji 3 Maja, zbudowanej wokół praw i swobód obywatelskich, tolerancji i poszanowania drugiego człowieka, a także wolności wyznania i pokoju – mówił do zgromadzonych prezydent Ferenc.

Ostatnim akcentem uroczystości było złożenie wiązanek kwiatów pod obeliskiem oraz odegranie przez orkiestrę uroczystego “Mazurka 3 Maja”.

 

czestochowskie24

Polityka prywatności: Redakcja czestochowskie24.pl zastrzega wszelkie prawa do portalu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości portalu informacyjnego czestochowskie24.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji zabronione i stanowią naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.

Skip to content