Olsztyn stał się miastem

Po 152 latach Olsztyn położony niedaleko Częstochowy odzyskał prawa miejskie. Taką decyzję podjęła Rada Ministrów w rozporządzeniu z 31 lipca ubiegłego roku, co zostało poprzedzone procedurą ustawową. Zmiana obowiązuje od 1 stycznia bieżącego roku.

Olsztyn stracił prawa miejskie na mocy ukazu carskiego z 1870 roku. Mieszkańcy pomagali powstańcom styczniowym, co ówczesna władza okupacyjna potraktowała jako zdradę. Po wielu latach miejscowość z malowniczego terenu Jury Krakowsko-Częstochowskiej odzyskała dziejową sprawiedliwość. Więcej na ten temat mówi burmistrz Olsztyna, Tomasz Kucharski:

– Biorąc pod uwagę, że Olsztyn nie ma wiele wspólnego z wsią podjęliśmy starania, aby przywrócić prawa miejskie. Rada Gminy Olsztyn podjęła uchwałę rozpoczynającą procedurę. W ramach tej procedury przeprowadziliśmy konsultacje społeczne, które zakończyły się na korzyść przywrócenia praw miejskich.

Choć według włodarzy nadanie statusu miasta zapewni Olsztynowi rozwój, zdania mieszkańców są w tej kwestii podzielone. Co sądzą o zmianie charakteru jednostki samorządowej?

– Wydaje mi się, że to dobry pomysł. Kiedyś Olsztyn był przecież miastem. Poza tym wszystko jest tu odnowione. Nie mogę nic złego powiedzieć, bo jest dobrze.
– Za wcześnie, aby ocenić. Olsztyn stał się miastem właściwie kilka dni temu. Zobaczymy co będzie.
– Jestem zadowolony. Mówili, ze podatki nie wzrosną, dlatego byłem „za”.

Mieszkańcy obawiają się przede wszystkim wzrostu różnorodnych opłat. Burmistrz Olsztyna Tomasz Kucharski uspokaja jednak, że do podwyżek nie dojdzie:

– Olsztyn ma typowo miejski układ urbanistyczny tzn. rynek i odchodzące od niego ulice. Jest zwodociągowany, skanalizowany, zgazyfikowany i ma pełną komunikację gminną. Z dużą regularnością odjeżdża z rynku także autobus MPK do Częstochowy. Były obawy, że wzrosną podatki, pojawi się podatek od posiadania psa, a nauczyciele stracą dodatek. Nic takiego nie będzie miało miejsca.

Pierwsze wzmianki na temat Olsztyna – nazywanego w przeszłości Olsztynkiem – pochodzą z 1349 roku. Tereny te przyłączył do Korony król Władysław Jagiełło w 1396 roku. Miejscowość uzyskała prawa miejskie niecałe 100 lat później – w 1488 roku.

ABK

Skip to content