Panel dyskusyjny wokół książki dr. hab. Macieja Fica

ksiazka

12 stycznia 2017 r., o godz. 18.00, zapraszamy do Przystanku Historia Centrum Edukacyjnego IPN w Katowicach im. Henryka Sławika, przy ul. Św. Jana 10 (III piętro) na panel dyskusyjny wokół książki dr. hab. Macieja Fica „Między nauką a propagandą. Śląski Instytut Naukowy im. Jacka Koraszewskiego w Katowicach (1957–1992)”.

W dyskusji wezmą udział: dr hab. Maciej Fic (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Anna Kubica (Uniwersytet Śląski w Katowicach). Moderacja: Sebastian Rosenbaum (Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Katowicach).

Instytut Śląski w Katowicach i Śląski Instytut Naukowy odegrały znaczącą rolę w XX–wiecznych badaniach śląskoznawczych. Kreowały obraz historii, kultury, literatury, społeczeństwa Górnego Śląska. Pierwsza placówka, Instytut Śląski w Katowicach, pozostała zjawiskiem dość efemerycznym, istniała bowiem niespełna dziesięć lat (1934–1939 i 1945–1949). Inaczej rzecz się miała ze Śląskim Instytutem Naukowym. Założony w 1958 r. działał odtąd nieprzerwanie przez 35 lat, stając się centralną instytucją śląskoznawczą w aglomeracji górnośląskiej (województwie katowickim). Publikacje ŚIN „zeszły pod strzechy” – dzięki znaczącym nakładom docierały do szerokiego kręgu zainteresowanych czytelników.

Analizując profil tych placówek nie sposób uniknąć pytania o stopień ich uzależnienia od instancji władzy. Zwłaszcza ŚIN każe postawić pytanie o to, na ile uprawiana przez jego pracowników aktywność badawcza mieściła się w ramach neutralnej refleksji naukowej, na ile zaś stanowiła realizację zapotrzebowania politycznego i ideologicznego rządzącej partii komunistycznej. Historia obydwu instytutów skłania ku refleksji, na ile możliwa jest niezależna nauka w warunkach silnej ideologizacji dyskursów. Rodzi też pytania o mechanizmy wpływania przez silne ośrodki ideologiczne – jak Polska Zjednoczona Partia Robotnicza – na kierunki i formy uprawiania badań społecznych i humanistycznych.

czestochowskie24

Polityka prywatności: Redakcja czestochowskie24.pl zastrzega wszelkie prawa do portalu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości portalu informacyjnego czestochowskie24.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji zabronione i stanowią naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.

Skip to content