Radioaktywny kobalt zniknął z zakładów w Koniecpolu

kobaltPojemnik z materiałem radioaktywnym zniknął z terenu przedsiębiorstwa KZPP „Koniecpol” S.A. W specjalnym pojemniku znajdował się izotop kobaltu (Co-60). Komunikat w tej sprawie zamieściło na swojej stronie internetowej Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Zaginięcie kobaltowego źródła promieniotwórczego stwierdzono w środę podczas sprawdzania stanu materiałów promieniotwórczych na terenie koniecpolskiego przedsiębiorstwa

Z uzyskanych informacji wynika, że radioaktywny metal znajdował się w zamkniętym
pojemniku. Charakterystyczna skrzynka zabezpieczona jest przed otwarciem i w tej formie nie stanowi zagrożenia dla życia czy zdrowia ludzi. Na pewne niebezpieczeństwo mogą być narażone osoby, które będą próbowały pojemnik rozszczelnić.

Służby podejrzewają, że skrzynki z kobaltem mogły paść łupem zbieraczy złomu.
.
W przypadku znalezienia pojemnika ze znakiem promieniotwórczości (tzw. „koniczynką”) nieznanego pochodzenia należy niezwłocznie zawiadomić najbliższą jednostkę Policji, PSP, Stację Sanitarno-Epidemiologiczną lub Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.