Lepsza jakość życia rodzin, mniejsze ubóstwo wśród dzieci, mniej osób korzystających z pomocy społecznej, czy wreszcie wzrost urodzeń – to tylko niektóre skutki „Rodzina 500+”. Program ma już rok.

– Podsumowujemy znakomity program, który dedykowany jest polskim rodzinom. […] Czujemy ogromną satysfakcję, że ten program przynosi efekty i jest bardzo dobrze odbierany – mówił wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz podczas dzisiejszej konferencji prasowej zorganizowanej w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. W spotkaniu z dziennikarzami wzięli także udział burmistrz Cieszyna Ryszard Macura oraz dyrektor Wydziału Polityki Społecznej ŚUW Ewa Niewiara.

– Już 2,141 mld złotych trafiło do ponad 270 tys. rodzin z województwa śląskiego dzięki rządowemu programowi „Rodzina 500+” – wyjaśniał wicewojewoda Jan Chrząszcz. Wsparciem objętych jest w naszym regionie 383 tys. dzieci. Od początku realizacji programu złożono ponad 320 tys. wniosków o świadczenie wychowawcze.

Jak wynika z badania CBOS opublikowanego w marcu 2017 roku, większość Polaków – w sumie 77 proc. – popiera program „Rodzina 500+”. Ponad połowa badanych (52 proc.) dobrze (w tym co dziesiąty – bardzo dobrze) ocenia politykę państwa wobec rodziny. Pozytywne skutki programu zauważa pani Justyna Salamon ze Świerklan, matka dziesięciorga dzieci, która przybyła na dzisiejszą konferencję z czworgiem swoich pociech. – Dzieci mają wszystkie przybory w szkole, […] mogą pojechać sobie na lody – kiedyś tego nie było. Nie ma przekładania opłat na kolejne miesiące. Teraz jest lżej. Dzieci mogły dziś do Katowic przyjechać – pierwszy raz jechały pociągiem – wyliczała pani Salamon, podkreślając, jak program „Rodzina 500+” pozytywnie wpływa na życie jej rodziny.

O skutkach wypłacanego świadczenia wychowawczego na budżety gospodarstw domowych w Cieszynie i rozwój miasta mówił burmistrz Macura. Pomocą objętych zostało łącznie 87 proc. wszystkich cieszynian, którzy nie ukończyli 18 roku życia. – Mniej osób potrzebuje teraz wsparcia w formie zasiłków celowych – podkreślał włodarz miasta. W ciągu ostatniego roku w Cieszynie zanotowano trzydziestoprocentowy wzrost liczby urodzeń dzieci. – Program „Rodzina 500+” na pewno miał pozytywny wpływ na to, jakiej pomocy udzielamy, na liczbę urodzonych dzieci i na większe obroty cieszyńskich firm – mówił burmistrz Macura.

Program został też dostrzeżony przez zagraniczne organizacje. Za realizację „Rodziny 500+” Hiszpańska Platforma dla Rodzin Katalonia-ONU przyznała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiecie Rafalskiej nagrodę „Walczący o rodzinę”.

Badania CBOS pokazują, że polskie rodziny świadczenie wychowawcze przeznaczają głównie na zakup dzieciom odzieży i obuwia (kolejno 23 i 22 proc. ) oraz książek i pomocy naukowych (17 proc.).

W całej Polsce programem „Rodzina 500 plus” jest objętych 55 proc. wszystkich dzieci do 18 lat. Na wsi odsetek ten wynosi 63 proc. W gminach miejskich wynosi 49 proc., a w miejsko – wiejskich 58 proc. Wsparciem z rządowego programu „Rodzina 500 plus” do końca lutego 2017 roku objęto w kraju już ponad 3,82 mln dzieci do 18 lat. Do ponad 2,57 mln polskich rodzin trafiło prawie 21 mld zł.

Dzięki programowi „Rodzina 500+” wypłacane jest świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko do 18 lat. W mniej zamożnych rodzinach (po spełnieniu kryterium dochodowego w wysokości 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi), świadczenie przysługuje również na pierwsze dziecko.

źródło: Śląski Urząd Wojewódzki

czestochowskie24

Polityka prywatności: Redakcja czestochowskie24.pl zastrzega wszelkie prawa do portalu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości portalu informacyjnego czestochowskie24.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji zabronione i stanowią naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.

Skip to content