Rolnicy ubezpieczeni w KRUS mogą bezpłatnie ubezpieczyć dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków

Prezes KRUS zawarł z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. umowę grupowego ubezpieczenia NNW obejmującą dzieci osób ubezpieczonych w KRUS. Ta umowa obowiązuje do 13 października 2017 roku, a więc obejmuje wakacje, kiedy to najczęściej zdarzają się wypadki, bo dzieci bawią się bez opieki. Ubezpieczenie jest darmowe, a zakres i warunki atrakcyjne.
Zakres ubezpieczenia: ochrona przez całą dobę, obejmuje cały świat, udziały własne zniesione, karencje zniesione. Suma ubezpieczenia to 67 tys. zł.
Grupowe ubezpieczenie NW obejmuje wyłącznie dzieci (do ukończenia 16. roku życia) rolników, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie (ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie).
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie potwierdzać zaświadczeniami, że w okresie obowiązywania polisy przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, poszkodowanego w następstwie wypadku, podlega takiemu ubezpieczeniu, tj.  ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu oraz ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu). Do zakresu ubezpieczenia mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, zatwierdzone 24 stycznia 2016 r. uchwałą Zarządu Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie.
Szczegóły na stronie internetowej KRUS oraz pod nr tel. 22 745 13 40.

List Prezesa KRUS,dotyczący bezpieczeństwa pracy podczas żniw oraz zagrożeń dla dzieci w trakcie wakacji
Szanowni Rolnicy, Drogie Dzieci!
Lato to organizacyjnie bardzo trudny czas dla rolników i ich rodzin. Gorączka sianokosów, Żniw, zbiorów owoców i zabiegów pielęgnacyjnych, dodatkowo w warunkach wysokich temperatur, sprzyja wypadkom podczas wykonywanej pracy. Ponadto Dzieci przebywające na wakacjach, pozostawione bez należytego nadzoru na terenie gospodarstwa narażone są na wiele zagrożeń.
Pamiętajcie więc Państwo o bezpiecznym użytkowaniu ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych, urządzeń, o bezpiecznym transporcie, obsługiwaniu zwierząt i stosowaniu środków ochrony roślin.
–    Wyposażcie maszyny w osłony i zabezpieczenia przed pochwyceniem, zwłaszcza wały odbioru mocy.
–    Bezwzględnie wyłączajcie silnik ciągnika wychodząc z kabiny a wszelkie naprawy maszyn wykonujcie przy wyłączonym napędzie.
–    Nie przewoźcie osób na ładunkach, błotnikach ciągników, zaczepach oraz innych miejscach do tego nieprzeznaczonych.
–    Utrzymujcie ład i porządek na terenie obejścia.
–    Dbajcie o bezpieczeństwo prac na wysokości – w pomieszczeniach gospodarczych, wykopach, zbiornikach i na drabinach.
–    Wychodźcie z kabiny ciągnika twarzą do maszyny z zachowaniem trzypunktowego podparcia, a z załadowanej przyczepy schodźcie zawsze po drabinie.
–    Pracujcie w odzieży roboczej  oraz  obuwiu o należytej  przyczepności do podłoża i usztywniającym nogę w stawie skokowym, wyposażeni w odpowiednie ochrony pracy.
–    Uważajcie też na kleszcze zabezpieczając skórę przed ich ukąszeniem.

Rodzice, nie zapominajcie o dzieciach!
–    Zapewnijcie maluchom opiekę dorosłych.
–    Oddzielcie część mieszkalną od produkcyjnej i stwórzcie dla nich w gospodarstwie bezpieczne miejsce do zabawy.
–    Nie angażujcie ich do prac zawartych w wykazie czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.
Szeroki zakres informacji na temat bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym znajduje się w broszurach i innych opracowaniach zamieszczonych na stronie internetowej www.krus.gov.pl w zakładce Prewencja, a także w placówkach terenowych KRUS.

Źródło: KRUS