Rondo w Poraju ma swego patrona – Jana Pawła II

DSC_5196

W piątkowe przedpołudnie (31.10) wyjątkowa uroczystość miała miejsce w Poraju. Jednemu z głównych rond tej miejscowości nadano imię Jana Pawła II. Jednogłośnie decyzję w tej sprawie podjęła rada gminy już 21 sierpnia tego roku, a dziś miało miejsce uroczyste odsłonięcie tablicy i poświęcenie przez metropolitę częstochowskiego – abp. Wacława Depo. – Upamiętnienie Jana Pawła II rondem ma wyjątkowe znaczenie, ponieważ wskazuje kierunek, ale jest też zaokrągleniem, co pokazuje że Papież jest dla wszystkich – powiedział nasz metropolita.

– Swoim życiem i postawą uczył nas wszystkich jak stawać się lepszymi ludźmi i dążyć do doskonałości. Na całym świecie jednoczył ludzi różnych kultur, przekonań i religii. Swoją skromnością, prostotą i mądrością budził szacunek, a jego wartości rozumiane były wszędzie. Przynosił nam pokój, radość i nadzieję. Dla ludzi naszego regionu jest niekwestionowanym autorytetem i osoba wybitną. Papież bywał w Poraju wielokrotnie jeszcze jako biskup krakowski, miał tutaj bardzo bliskich przyjaciół. Jest to doskonały moment na uhonorowanie postaci Papieża Polaka poprzez nadanie Jego imienia jednej z największych inwestycji w naszej gminie w ostatnich latach – powiedział w uroczystym przemówieniu wójt gminy Poraj Łukasz Stachera.

– Według słów samego Papieża z książki „Pamięć i tożsamość” musimy tego rodzaju przeżycia upamiętniać i przekazywać nowym pokoleniom. Bez pamięci nie byłoby powrotu do tego bardzo podstawowego pytania: – Skąd jesteśmy? Jakie są nasze korzenie? Upamiętnienie Jana Pawła II rondem ma wyjątkowe znaczenie, ponieważ wskazuje kierunek, ale jest też zaokrągleniem, co pokazuje że Papież jest dla wszystkich Nie wolno go zamykać tylko w kategoriach religijnych i w kategoriach pewnego przesłania, do którego my zobowiązujemy się jako ludzie wierzący. On jest wzorem dla każdego Polaka bez względu na wyznawaną ideologię. Jan Paweł II był związany z tym miejscem choćby przez rodzinę Kozłowskich, która zapraszała Papieża na różne wydarzenia – chrzty dzieci, rocznice ślubu, kiedy im błogosławił. To było szczególnym darem dla tej konkretnej rodziny, ale też lokalnej społeczności – powiedział abp Wacław Depo.

– W 2007 roku Papież został honorowym patronem naszej gminy. Ciesze się tym bardziej, że ta decyzja została podjęta jednogłośnie. Niektórzy może nie wiedzieli, że papież był związany z naszym regionem. Wzmianki o tym można znaleźć w niektórych publikacjach. Mam nadzieję, że teraz będzie wszystkim mocniej kojarzył się z naszym regionem – dodał dla Radia FIAT wójt Poraja.

DSC_5180DSC_5178DSC_5198DSC_5192DSC_5188DSC_5186

Mariusz Rajek