Warunki przebywanie zwierząt w schroniskach mają ulec zmianie. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych podpisał 20 stycznia wicepremier oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

W dokumencie doprecyzowano m.in. odległość schronisk od siedzib ludzkich i obiektów. Wprowadzono też minimalne powierzchnie kojców dla psów i pomieszczeń dla kotów, zdefiniowano zasady dotyczące wybiegów oraz obowiązek udostępniania ich. Wprowadzony został również obowiązek utrzymywania zapasu karmy, z którego schronisko jest zwolnione w przypadku zachowania ciągłości dostaw. Jak mówił wicepremier Henryk Kowalczyk, zakończenie prac nad rozporządzeniem to wielka radość:

– Bardzo się cieszę, że prace nad rozporządzeniem znalazły swój finał, bo to jest też nasza odpowiedzialność za braci mniejszych. W momencie, kiedy możemy ulżyć cierpieniom zwierząt, postarajmy się to zrobić. Schroniska utrzymujące zwierzęta działają oczywiście w różnym zakresie. Tych schronisk jest ponad 200. Ważne, aby prowadzący takie miejsca traktowali swoją pracę bardziej jako misję – chęć pomagania. To rozporządzenie reguluje wymagania, które schroniska powinny spełniać. Jest to m.in. zapis o obowiązkowym zatrudnieniu osoby, odpowiadającej za przestrzeganie przepisów, mającej wykształcenie w zawodzie technik weterynarii, wykształcenie wyższe na kierunku weterynaria lub też zootechnika i co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy ze zwierzętami.

Wicepremier Henryk Kowalczyk podpisał stosowne rozporządzenie w obecności przewodniczącej Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt posłanki Katarzyny Piekarskiej oraz pełnomocnika ministra ds. ochrony zwierząt Alberta Kurkowskiego:

– Serdecznie dziękuję za podpisanie tego rozporządzenia. Delegacja do tego rozporządzenia wyraźnie mówiła, co możemy zmienić. To, co jeszcze chcielibyśmy zmienić, pozostaje na później. Cieszę się, że to rozporządzenie jest rozbudowane z jednej na kilka stron. Szczegółowo opisano tam warunki weterynaryjne oraz bytowe zwierząt.

Projekt rozporządzenia poddany był szerokim konsultacjom publicznym. Wysłany został m.in. do ponad 150 schronisk dla zwierząt.

ABK

Skip to content