Skażona woda w Gminie Pawonków

kran

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu poinformował, że w środę (15.10) na terenie Gminy Pawonków zostały pobrane 2 próbki wody do badań laboratoryjnych, z wodociągu sieciowego Lisowice – Draliny.
Przeprowadzone badania wody wykazały w obydwu próbkach przekroczenie parametrów mikrobiologicznych (bakterie z grupy coli),co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r., Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). Przekroczenia odnotowano w próbkach wody pobranych z punktów monitoringowych w Dralinach i Lisowicach.
Odpowiedzialnym za jakość dostarczanej wody jest Gmina Pawonków.

W związku z powyższym woda w ww. sieci wodociągowej nie nadaje się do spożycia przez ludzi, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych, mycia zębów.

Do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań wody wodociągowej, należy używać do spożycia wyłącznie wodę z bezpiecznego alternatywnego źródła, które zobowiązane zapewnić jest Gmina Pawonków.