Stop awariom wodociągu w Jaskrowie

2015-09-wod-03

Jeszcze w tym roku do prawie stu posesji przy ul. Starowiejskiej w Jaskrowie woda popłynie nowym wodociągiem. Zastąpi on stary, czterdziestoletni odcinek, należący do najbardziej awaryjnych w gminie Mstów.

Na nowy wodociąg mieszkańcy ul. Starowiejskiej w Jaskrowie czekają od lat, czemu trudno się dziwić biorąc pod uwagę ilość awarii na tym odcinku, a tym samym godzin bez wody w kranach. Chcąc zapewnić im ciągłość dostaw, gminne władze zdecydowały, że obok starego, przypominającego sito, żeliwnego odcinka, położą nowy, który zostanie jednak uruchomiony dopiero po ukończeniu wszystkich prac.

– Bardzo częste awarie wysłużonego wodociągu to przede wszystkim ogromna uciążliwość dla mieszkańców, ale i spore koszty ponoszone przez gminę. Kosztują zarówno interwencje pracowników naszego Zakładu Gospodarki Komunalnej, jak i ubytki wody wyciekającej do gleby – mówi wójt gminy Mstów, Tomasz Gęsiarz. – Trudno więc dziwić się radnym z Jaskrowa: Bogusławowi Gawronowi, Adamowi Gawronowi i Mieczysławie Gaudy, którzy bardzo intensywnie zabiegali o to, by wymiana wysłużonych rur na nowe nastąpiła jak najszybciej.


Nowy wodociąg budowany wraz z przyłączami wykonany jest z rury PE o przekroju ᶲ 125 mm, wytrzymuje 16 atmosfer.

Inwestycję podzielono na dwa etapy. Wartość robót pierwszego etapu (204 m) wynosiła 79 tys. zł. Na niedawnej Sesji Rada Gminy postanowiła kontynuować inwestycję, przeznaczając na II etap zadania kolejne środki, tym razem w kwocie 85 tys. zł.

Skip to content