Prokuratura Rejonowa w Radomsku 9 maja br. wszczęła śledztwo dotyczące bójki, która miała miejsce 7 maja w centrum Radomska. W jej wyniku obrażenia ciała odniosło trzech uczestników, w tym dwie osoby odniosły rany postrzałowe.

O szczegółach mówi Magdalena Czołnowska-Musioł, Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim:

Jak wynika z dotychczasowych ustaleń sześciu mężczyzn, mających ze sobą wcześniejsze konflikty, w dniu 7 maja 2022r. w Radomsku przy ulicy Przedborskiej, działając publicznie oraz okazując rażące lekceważenie porządku prawnego, wspólnie i w porozumieniu wzięło udział w bójce. W toku tego zdarzenia sprawcy używali niebezpiecznych narzędzi, metalowego klucza przypominającego rurkę, siekiery, kija golfowego. Jeden z uczestników użył broni palnej, z której oddał kilka strzałów powodując u dwóch mężczyzn rany postrzałowe. Obrażenia jednego z tych mężczyzn zostały uznane przez biegłego lekarza za obrażenia , które spowodowały realną chorobę zagrażającą życiu, a u drugiego mężczyzny obrażenia ciała w postaci rany postrzałowej uda prawego, spowodowały rozstrój jego zdrowia na okres czasu trwający dłużej niż 7 dni. Natomiast trzeci z uczestników odniósł obrażenia ciała w postaci stłuczenia głowy z krwiakami, na okres poniżej 7 dni.

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej w Radomsku ustalili dane wszystkich uczestników tego zdarzenia, którzy zostali już zatrzymani.

W dniach 9 i 10 maja 2022r. prokurator przedstawił im zarzuty popełnienia czynu z art. 159 kk i inne, tj. udziału w bójce z użyciem niebezpiecznych narzędzi indywidualizując ich zachowania, biorąc pod uwagę również wcześniejszą karalność podejrzanych. Trzem podejrzanym zarzucono popełnienie tego czynu w warunkach powrotu do przestępstwa. Podejrzanym za czyn z art. 159 kk grozi kara pozbawienia wolności do lat 8, przy czym wobec podejrzanych , którzy dopuścili się czynu w warunkach recydywy na podstawie art. 64§1kk może ona ulec podwyższeniu do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę. Jednemu z podejrzanych przedstawiono zarzut z art. 158 §1 i 2 kk i inne, który to przewiduje zagrożenie karą pobawienia wolności do lat 3. Ponadto mężczyźnie, który oddał strzały przedstawiono dwa zarzuty usiłowania pozbawienia życia tj. o czyny z art. 13§1 kk w zw. z art. 148§1kk i inne, mężczyźnie temu grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, kara 25 lat pozbawienia wolności albo kara dożywotniego pozbawienia wolności. – dodaje.

Sąd Rejonowy w Radomsku uwzględniając wnioski Prokuratury zastosował, wobec wszystkich sześciu podejrzanych izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, przy czym wobec dwóch podejrzanych na okres 2 miesięcy, wobec pozostałych na okres 3 miesięcy. Postępowanie jest w toku.

KKO

Skip to content