Świąteczny koszyk dla Polaków na Kresach

W ramach akcji wielkanocnej pomocy „Świąteczny koszyk dla Polaków na Kresach” organizowanej przez Górnośląski Oddział Wspólnoty Polskiej oraz Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zebrali produkty żywnościowe, artykuły biurowe i szkolne. Dary pojadą do polskiej społeczności zamieszkałej w Obwodzie Lwowskim, Chmielnickim, a także w Żytomierzu na Ukrainie. Pomoc trafi w szczególności do dzieci uczących się języka polskiego w polskich szkołach sobotnich założonych i prowadzonych przez polskie centra kulturalno-oświatowe, stowarzyszenia społeczno-kulturalne i parafie rzymskokatolickie oraz do osób starszych, chorych lub samotnych, które z różnych powodów pozostały bez dostatecznej opieki ze strony rodziny i zdane są wyłącznie na pomoc sąsiadów lub placówek opiekuńczych.

Województwo Śląskie w ramach współpracy międzyregionalnej podpisało w 2001 roku umowę z Obwodem Lwowskim, a w 2015 z Obwodem Żytomierskim na Ukrainie. W ramach tych umów region w szczególności dba o utrzymanie więzi z mieszkającymi tam Polakami.

To już nie pierwsza tego typu akcja pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. W grudniu ubiegłego roku żywność, środki czystości oraz sprzęt AGD zebrane w ramach akcji „Szlachetna paczka” trafiły do potrzebującej rodziny ze Szczekocin.

czestochowskie24

Polityka prywatności: Redakcja czestochowskie24.pl zastrzega wszelkie prawa do portalu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości portalu informacyjnego czestochowskie24.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji zabronione i stanowią naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.

Skip to content