Szkoły w Myszkowie mają patrona: noblistów polskich

01 06 2015 Myszków Noblistów Polskich 3

W piątek, 29 maja, Szkole Podstawowej nr 8 i Gimnazjum nr 4 w Myszkowie-Mrzygłodzie nadano imię Noblistów Polskich. W ramach uroczystości poświęcono sztandar, odsłonięto tablice oraz zaprezentowano część artystyczną w wykonaniu uczniów. Oprócz dyrektor szkoły Urszuli Urbaniak w wydarzeniu wzięli udział parlamentarzyści, Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber, Burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak oraz przedstawiciele lokalnych instytucji, szkół i duchowieństwa.

Na wydarzenie został zaproszony jedyny żyjący polski noblista, Lech Wałęsa, jednak nie wziął on udziału w uroczystości.

01 06 2015 Myszków Noblistów Polskich 1 01 06 2015 Myszków Noblistów Polskich 2 01 06 2015 Myszków Noblistów Polskich 4 01 06 2015 Myszków Noblistów Polskich 5 01 06 2015 Myszków Noblistów Polskich 6 01 06 2015 Myszków Noblistów Polskich 7