Unikalne miejsce w gminie Koziegłowy

W gminie Koziegłowy znajduje się unikalne miejsce, które stanowi jedyny w kraju dział wodny dla trzech największych polskich rzek. Nazwę Góra Trzech Rzek zatwierdził na początku roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Stało się tak po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Rady Gminy i Miasta Koziegłowy.
Góra Trzech Rzek zlokalizowana jest w niedalekim sąsiedztwie zabudowań miejscowości Markowice. Na pierwszy rzut oka wygląda niepozornie. Jest jednak najwyższym wzniesieniem (386 m n.p.m.) Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej wchodzącej w skład Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Na terenie Wyżyny Śląsko Krakowskiej znajdują się jeszcze dwie inne wyżyny – Wyżyna Śląska (najwyższy punkt Góra św. Anny – 408 m n.p. m.) i Wyżyna Krakowsko-Częstochowska (najwyższy punkt – Góra Janowskiego albo Góra Zamkowa – 516 m n.p.m.).
Góra Trzech Rzek jest wyjątkowa w skali naszego kraju, stanowi bowiem dział wodny największych rzek Polski: Wisły, Odry i Warty. Spływające z niej wody opadowe i roztopowe trafiają, poprzez Brynicę, Czarną Przemszę i Przemszę – do Wisły, przez Małą Panew – do Odry, a za pośrednictwem Rzeniszówki i Bożego Stoku – do Warty.
Pomysłodawcą i inicjatorem nadania wzniesieniu w gminie Koziegłowy nazwy Góra Trzech Rzek jest Wojciech Smolarek – dr nauk o Ziemi w zakresie geografii, (absolwent Uniwersytetu śląskiego Wydział Nauk o Ziemi w Sosnowcu).
– Choć z czysto geograficznego punktu widzenia, obiekt o którym mowa jest wzgórzem, zastosowanie nazwy góra odkreśla jego rangę oraz stawia na równi z najwyższymi wzniesieniami dwóch pozostałych makroregionów Wyżyny Śląsko-Krakowskiej – Górą św. Anny na Wyżynie Śląskiej i Górą Janowskiego na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej – wyjaśnia Wojciech Smolarek.

źródło: Referat Promocji Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy

Skip to content