W grudniu 2023 roku Anna Paleczek-Szumlas, dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie, odebrała nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury. Ta nagroda honoruje osoby działające na terenie województwa śląskiego lub na jego rzecz za wieloletnie osiągnięcia w upowszechnianiu kultury lub w ochronie jej dóbr. Wyróżnienia nagradzają autorów najbardziej wartościowych projektów i dokonań popularyzatorskich, a także inicjatyw w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego regionu. Jak podkreśla Anna Paleczek-Szumlas, nagroda jest wielkim wyróżnieniem, daje satysfakcję i uskrzydla do dalszej pracy. Z Anną Paleczek-Szumlas rozmawiała Aleksandra Mieczyńska – tematem była nie tylko nagroda, ale i to, czym Miejska Galeria Sztuki żyje na początku 2024 roku i jakie ma plany na najbliższe miesiące.

 

Skip to content