Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – Niedziela Chrztu Pańskiego

Na Niedzielę Chrztu Pańskiego Kościół przygotował czytania z Księgi proroka Izajasza (Iz 40, 1-5. 9-11), z Listu św. Pawła Apostoła do Tytusa (Tt 2, 11-14; 3, 4-7), i z Ewangelii św. Łukasza (Łk 3, 15-16.21-22). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska

Skip to content