Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – Święto Chrztu Pańskiego

Na Święto Chrztu Pańskiego Kościół przygotował czytania z Księgi proroka Izajasza (Iz 42, 1-4. 6-7), z Dziejów Apostolskich (Dz 10, 34-38), i z Ewangelii św. Mateusza (Mt 3, 13-17). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska

Skip to content