Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – Uroczystość Chrystusa Króla

Na Uroczystość Chrystusa Króla Kościół przygotował czytania:

Z Drugiej Księgi Samuela (2 Sm 5,1-3), z Listu św. Pawła Apostoła do Kolosan (Kol 1,12-20), i z Ewangelii św. Łukasza (Łk 23,35-43). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska