Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego Kościół przygotował czytania z Dziejów Apostolskich (Dz 2,1-11), z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian (Rz 8, 8-17), i z Ewangelii św. Jana (J 14, 15-16. 23b-26). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska

Skip to content