Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – XVI Niedziela zwykła

 

Na XVI Niedzielę zwykłą Kościół przygotował czytania z Księgi proroka Jeremiasza (Jr 23, 1-6), z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan (Ef 2, 13-18), i z Ewangelii św. Marka (Mk 6, 30-34). Teksy biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska